دوره پر مخاطب ( کارشناس جذب شوید ) دارای بیش از 100 هزار مخاطب در سراسر دنیا
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

تلاش و پشتکار

آیا می توانیم پیش بینی کنیم که ماه بعد یا سال بعد چه اتفاقی برایمان خواهد افتاد؟ مسلما" نه، ولی هر چه پیش آید قاعدتا" طبق اصول و الگو های رفتاری قابل پیش بینی، عکس العمل نشان خواهیم داد. از وقتی که متولد میشویم مدام دستورالعمل هایی از والدین، کلاس درس، محیط کار و... دریافت می کنیم و از آن تجربه…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره