رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

تمرینات مثبت اندیشی

راههای تمرین مثبت اندیش بودن با قانون جذب برای نواختن پیانو، صحبت به زبان های خارجی یا حتی ضربه زدن به توپ تنیس، یادگیری امری عادی و شیوه ای متداول تلقی می شود. نکته این است که همان انعطاف ذهنی که باعث خواهد شد تا ما در کارهای ساده یا ورزش ها مهارت پیدا نماییم، این امکان را برای ما فراهم می کند…
ادامه مطلب ...
×