برچسب: توانایی نه گفتن

دلایل و اهمیت نه گفتن به کودکان را بدانید

دلایل و اهمیت نه گفتن به کودکان را بدانید بعضی وقتها به…

ادمین سایت ادمین سایت

 راهنمای نهایی برای “نه” گفتن

جاش بیلینگزمیگوید نیمی از مشکلات زندگی  به این دلیل است که به…

مدیر سایت مدیر سایت

بیایید نه گفتن را یاد بگیرید

  قدرت نه گفتن به دیگران را بیاموزیم؟ کمک کردن به دیگران…

مدیر سایت مدیر سایت