رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

توصیه های کارآفرینان

کارآفرینان زاده شده یا ساخته می شوند؟ آیا کارآفرینان موفق زاده شده یا ساخته می شوند؟ بحث زاده شدن در برابر ساخته شدن، مدت هاست وجود دارد و چند نوع سیستم فکری در این مورد وجود دارد. اولین عقیده این است که بعضی افراد با مهارت ها و ویژگی هایی که برای تبدیل به یک کارآفرین موفق شدن لازم است به دنیا…
ادامه مطلب ...
×