رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

جذب پول

کدام قسمت از دنیای مالی بیشترین قدرت را برای خارج کردن دارایی‌های شخص از خط خودش دارد؟ این قدرت خارجی سیاسی است یا اقتصادی؟ اعتقاد بر این است که بزرگ‌ترین تهدید برای خوشحالی و رفاه مالی، تهدید ایگو است. همان جدال ایگو و پول! برای آشنایی با این موضوع همراه ما باشید. ایگو چیست و منظور از جدال ایگو…
ادامه مطلب ...

روز نهم شکرگزاری

جذب پول و توانایی پرداخت صورت حساب های زندگی با شکرگزاری (قانون جذب) تنها با شکرگزاری زندگی پربار می شود.…
×