پرورش افکار

محتوای خواسته‌ها
%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81

چگونه به اهدافمان سریع‌تر برسیم؟

کارکرد قانون جذب قانون جذب خیلی جالب کار می‌کند. در ابتدا افکار مشابه را به سمت هم می‌کشد و به‌این‌ترتیب یک فکر قدرت می‌گیرید و احساسات ما شدیدتر و شدیدتر می‌شوند و هرچه احساسات شدیدتر می‌شوند یعنی ارتعاش ما قوی‌تر ...