رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

خوشبختی در زندگی

زندگی در لحظه کلید خوشبختی است «زندگی در لحظه» یک مفهوم بسیار گسترده است و تقریباً اگر از هر فردی خواسته شود قبول می کند که در همین لحظه زندگی کند؛ و هیچ مشکلی در تأیید این مفهوم وجود ندارد زیرا همه ما از نظر فیزیکی در این لحظه زندگی می کنیم و در واقع این یک قانون اجتناب ناپذیر طبیعت است. با این…
ادامه مطلب ...
×