دوره پر مخاطب ( کارشناس جذب شوید ) دارای بیش از 100 هزار مخاطب در سراسر دنیا
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

دستیابی به هدف

تعیین اهداف خیرخواهانه اهداف خیرخواهانه می توانند جزو بهترین و الهام بخش ترین اهداف باشند، چون این مهم یکی از وظایف شما است که از خودتان یک یادگاری یا میراث نیکو به جای بگذارید که بتواند زندگی انسان ها را در جهت مثبتی دگرگون کند و به احساس موفقیت در زندگی نیز دست یابید. این اهداف می توانند مانند…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره