دوره پر مخاطب ( کارشناس جذب شوید ) دارای بیش از 100 هزار مخاطب در سراسر دنیا
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

رسيدن به هدف

افکار ما توانایی های ما را فراتر از محدوده طبیعی خود می برد (قانون جذب) در پژوهش هایی جداگانه دیده شده است که میتوان با تلقین این موضوع که افراد پاسخ یک پرسش را میدانند نتایج بهتری در آزمون می گیرند. همچنین وقتی افراد در کاکپیت شبیه ساز هواپیما قرار میگیرند، در آزمون بینایی نمره بهتری کسب می…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره