دوره پر مخاطب ( کارشناس جذب شوید ) دارای بیش از 100 هزار مخاطب در سراسر دنیا
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

رهبران کسب و کار

نحوه تصمیم گیری رهبران قدرتمند رهبران کسب و کار به سه روش کار خود را مدیریت می کنند که این سه روش شامل دستور، مشورت، یا با توافق عمومی می شود. همان طور که خودتان به خوبی می دانید، روش سنتی رهبری دستور دادن بود. رهبر دستوراتی می داد و همه موظف بودند که از آن ها پیروی کنند. امروزه رهبران شرکت ها…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره