رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

روابط فردی

همه چیز در مورد هفت مرحله ازدواج همیشه از بچگی به ما گفته اند انشالا عروسیتون. این گزاره در دوران جوانی برای ما خنده دار به نظر می آمد چون ما ازدواج را با محدودیت و به بند کشیدن آرزوهایمان یکسان می دانستیم و به آن اعتنایی نمیکردیم. در آن زمان دوره زندگی را به دو دسته تقسیم میکردیم: قبل از ازدواج و…
ادامه مطلب ...

نه گفتن به معلم

نه گفتن به معلم چگونه است؟ من از بچگی تحت تاثیر جذبه معلم هایم بودم و می ترسیدم که به آن ها در هر شرایطی نه بگویم،…
×