برچسب: ریتم زندگی

تفاوت زنده بودن و زندگی کردن

  زنده بودن یعنی نفس کشیدن. یعنی اکسیژن را داخل ریه‌ ها…

مدیر سایت مدیر سایت