برچسب: زندگینامه دانشمندان

زندگینامه نیکولا تسلا – فیزیکدان

پادکست زندگینامه نیکولا تسلا فیزیکدان بیوگرافی نیکولا تسلا (زندگینامه دانشمندان) نیکولا تسلا، یکی…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه فارابی – دانشمند

پادکست زندگینامه فارابی دانشمند بیوگرافی فارابی (زندگینامه دانشمندان) دوستان عزیز سایت پرورش افکار…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگی نامه ابوريحان بيرونی – دانشمند

پادکست زندگی نامه ابوريحان بيرونی دانشمند بیوگرافی ابوريحان بيرونی (زندگینامه دانشمندان) دوستان عزیز…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه ژوزف لویی لاگرانژ – ریاضیدان

بیوگرافی ژوزف لویی لاگرانژ (زندگینامه دانشمندان) در زندگینامه ژوزف لویی لاگرانژ اینگونه…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه لینوس کارن پاولینگ – شیمیدان

بیوگرافی لینوس کارن پاولینگ (زندگینامه دانشمندان) در زندگی نامه لینوس کارن پاولینگ…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه ولفگانگ پاولی – فیزیکدان

بیوگرافی ولفگانگ پاولی (زندگینامه دانشمندان) در زندگی نامه ولفگانگ پاولی اینگونه آمده…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه داگلاس مک گریگور – استاد مدیریت کسب و کار

بیوگرافی داگلاس مک گریگور (زندگینامه دانشمندان) در زندگینامه داگلاس مک گریگور اینگونه…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه ادگار شاین – روان‌ شناسی

بیوگرافی ادگار شاین (زندگینامه دانشمندان) در زندگی نامه ادگار شاین اینگونه آمده…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه راسل اکاف – علوم سامانه‌ ها و پژوهش عملیاتی

بیوگرافی راسل ایکاف (زندگینامه دانشمندان) در زندگی نامه راسل اکاف اینگونه آمده…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه سید محمد علی جمالزاده – نویسنده

بیوگرافی سید محمد علی جمال زاده جمالزاده با انتشار اولین مجموعه داستان…

مدیر سایت مدیر سایت