برچسب: زندگینامه غیاث الدین جمشید کاشانی

زندگینامه غیاث الدین جمشید کاشانی – ستاره شناس

بیوگرافی غیاث الدین جمشید کاشانی غیاث ‌الدین جمشید کاشانی (حدود ۷۹۰-۸۳۲) ریاضیدان…

مدیر سایت مدیر سایت