برچسب: زندگینامه مندلیف

زندگینامه مندلیف – شیمیدان

   بیوگرافی دیمیتری اوانوویچ مندلیف(زندگینامه دانشمندان) کمتر کسی است که با جدول…

مدیر سایت مدیر سایت