برچسب: زندگینامه کیم وو چونگ

کیم وو چونگ و قانون جذب

کیم وو چونگ متولد 19 دسامبر 1936 بنیانگذار و رئیس گروه دوو…

مدیر سایت مدیر سایت