برچسب: زندگی نامه فردریک وینسلو تیلور

زندگینامه فردریک وینسلو تیلور – پدر مهندسی صنایع

بیوگرافی فردریک وینسلو تیلور در سال 1900 وینسلو تیلور اجرای "مدیریت علمی"…

مدیر سایت مدیر سایت