رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

سپاسگزار بودن

20 تغییرات مثبتی که دفتر شکرگزاری در اشخاص ایجاد میکند شکر گزار بودن همیشه آسان نیست، به خصوص زمانی که (حداقل در ظاهر) به نظر برسد که چیزی برای شکر گزار بودن وجود ندارد. نکته همین جاست، همیشه یک چیز برای شکر گزاری وجود دارد. این جایی است که یک دفترچه قدردانی وارد می شود. همه ما برای یک برد بزرگ…
ادامه مطلب ...

روشهای زندگی شادتر

همه ما میدانیم برای اثر بخش بودن قوانین راز در زندگی بایستی زمینه آن فراهم شود و آن چیزی نیست جز وجود عشق، احساس…
×