دوره پر مخاطب ( کارشناس جذب شوید ) دارای بیش از 100 هزار مخاطب در سراسر دنیا
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

شادترین افراد

شادی چیست و شادترین آدم های دنیا چه ویژگی‌ هایی دارند؟ شادی چیست و شادترین آدم های دنیا شامل چه ویژگی‌ هایی هستند که اغلبِ ما از آن محرومیم؟ شاد بودن یا نبودن میتواند یک انتخاب باشد و تعریف آن را باید در خودمان جست‌ و جو کنیم. شادی احساسی درونی می باشد و برای هر کسی، معنای متفاوتی خواهد داشت،…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره