رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

شناخت خود واقعی

من چه کسی هستم: چگونه از بحران هویت عبور کنیم؟ ذهن انسان چیزی فوق العاده است که تجربه ها و افکار ما را تحلیل کرده و به ما کمک میکند تا هویتمان را شکل دهیم. با این حال، با تغییر شرایط زندگیمان تمایل داریم تا از خودمان بپرسیم (من واقعا کیستم؟) چرا که دیگر آنگونه که خودمان را میدیدیم، نمیبینیم. این…
ادامه مطلب ...

11 گام تا خودشناسی

خودشناسی توسط قانون جذب چیست؟ شاید دلمان بخواهد بدانیم که در مسیر درست زندگی قرار گرفته ایم یا خیر؟ دوست داریم…
×