رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

شک و تردید

غلبه بر شک و تردید به خود (یک بار برای همیشه؟): 8 نکته برای حرکت رو به جلو همه ما هر از گاهی احساس عدم اعتماد به نفس خود را تجربه می کنیم، چه در حال شروع یک کار جدید، چه در یک آزمون یا انجام یک ورزش. این کاملا طبیعی است. تعریف شک به خود تجربه احساس عدم اطمینان در مورد یک یا چند جنبه از خود است.…
ادامه مطلب ...
×