رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

عزت نفس

چگونه بر طرد شدن غلبه کنیم: 9 عادتی که به من کمک کرده است. 《بیشتر ترس از طرد شدن، به دلیل میل به تأیید دیگران است. عزت نفس خود را بر اساس نظرات آنها قرار ندهید.》 هاروی مکی در مقاله این هفته من می خواهم به گذشته نگاه کنم. برگردم به زمانی که مجرد بودم. یعنی دوره ای که خیلی وقت ها با طرد شدن…
ادامه مطلب ...
×