برچسب: فروشنده حرفه ای

رازهای یک فروشنده حرفه ای – مذاکره بر سر قیمت

مهارت در پرسش و رسیدن به موفقیت در فروش بین مهارت در…

مدیر سایت مدیر سایت

رازهای یک فروشنده حرفه ای – خرید

3 ترفند برای برطرف کردن نگرانی های مشتری برطرف کردن نگرانی های…

مدیر سایت مدیر سایت

رازهای یک فروشنده حرفه ای – شناسایی مشکل

چگونه به مشتری خود کمک کنیم دوستان عزیز سایت پرورش افکار در…

مدیر سایت مدیر سایت

رازهای فروش موفق – قسمت سوم

راز فروش موفق در کسب و کار ما در اینجا قصد داریم…

مدیر سایت مدیر سایت