مرور برچسب

قانون کنترل در مدیریت زمان

تاثیر کلیدی و نقش مدیریت زمان در موفقیت افراد توانایی شما در مدیریت زمان به عنوان یک مدیر به اندازه هر کاری دیگری تعیین کننده موفقیت یا شکست تان می باشد. زمان منبعی ضروری و غیرقابل جایگزین برای موفقیت در زندگی است. این ارزشمندترین دارایی شماست. نمی توان آن را پس انداز کرد یا زمان از دست رفته را…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره