رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

قدرت شجاعت

سخنانی درباره شجاعت که باید از آن آگاه باشیم اگر شما هم مانند اکثر مردم هستید، احتمالاً شجاعت را با نترسی یکی می دانید، اما این تعبیر اشتباه است. در واقع، شجاعت انجام دادن عمل با وجود ترسی است که احساس می کنید. شجاعت تمایل به پاسخ بی باکانه با وجود اضطراب و نگرانی است که ممکن است شما را به خود…
ادامه مطلب ...
×