برچسب: مارگارت تاچر

4 نقل قول انگیزشی از زنان قدرتمند

جان ادینسون: من در زندگی خود به اندازه کافی خوش شانس بودم…

مدیر سایت مدیر سایت

مدیریت از دیدگاه مارگارت تاچر – بانوی آهنین

مارگارت تاچر کیست؟ مارگارت تاچر "بانوی آهنین"، اولین نخست وزیر زن بریتانیا…

مدیر سایت مدیر سایت