مرور برچسب

مهم ترین ویژگی افراد موفق

تاثیر مسئولیت پذیری در رسیدن به موفقیت مسئولیت پذیری یکی از مهم ترین ویژگی افراد برتر و موفق در هر جامعه ای می باشد. یک رهبر یا مدیر خوب، مسئولیت همه ی اعمال و رفتار و نتایجی که برای سیستم حاصل می شود را می پذیرد. یک رهبر هرگز از زیر بار مسئولیت های خود شانه خالی نمی کند و هرگز مسئولیت مشکلات…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره