رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه
مرور برچسب

نوشتن اهداف

اهمیت نوشتن اهداف به صورت واضح ما اهمیت نوشتن اهداف را می دانیم، اما اغلب اوقات اهداف ما قابل اندازه گیری نیست و به وضوح تعریف نمی شوند. شما از مردم چیزهایی را می شنوید مثل "من می خواهم وزنم را کم کنم" ، گر چه کاهش وزن یک هدف است آن می تواند به وضوح تعریف شود اگر شما چیزهایی را اضافه کنید شبیه: "من…
ادامه مطلب ...
×