مرور برچسب

وسواس فکری افسردگی

  وقتی روی یک فامیل یا دوست حساب دیگری نسبت به دیگران باز می کنیم و رفتار نامناسبی از او سر می زند که توقع آن را نداشته ایم، ناگهان ورق برمی گردد و علاقه و محبتمان به نفرت تبدیل می شود. کارشناس ارشد روان شناسی، در این باره می گوید: به طور کلی رنجش ها بخش اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی است که خارج از…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره