برچسب: پرورش افکار

حکایت یک معجزه

سارا هشت ساله بود که از صحبت پدر مادرش فهمید برادر کوچکش…

مدیر سایت مدیر سایت

مفهوم خواستن توانستن است – باور یک

فعل توانستن را صرف کنیم (برای توانستن کافی است بخواهیم) قانون جذب…

مدیر سایت مدیر سایت

مثبت اندیشی راهی برای رسیدن به موفقیت

مثبت اندیشی چیست؟ مثبت اندیشی یکی از راههای رسیدن به موفقیت های…

مدیر سایت مدیر سایت

100 حقیقت زندگی – قسمت اول

قسمت اول 100 حقیقت زندگی یا بهتر بگم 100 راز حقیقت زندگی…

مدیر سایت مدیر سایت

نشانه گذاری کردن هدف

سمبه ابزار چیست ؟ در صنعت وسیله ای به نام سمبه ابزار…

مدیر سایت مدیر سایت