برچسب: پریسا تبریز

ثروتمندترین زنان ایرانی در سال 2015

زنان ثروتمند ایرانی در سال ۲۰۱۵ توسط سایت “BOX NEWS BOX ”…

مدیر سایت مدیر سایت

زندگینامه پریسا تبریز – شاهزاده امنیت گوگل

  بیوگرافی پریسا تبریز گوگل در زندگی نامه پریسا تبریز اینگونه آمده…

مدیر سایت مدیر سایت