مرور برچسب

پولدار شدن سریع

در مدح فقر هر چقدر هم مدیحه سرایی شود این حقیقت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که داشتن یک زندگی کامل و توأم با موفقیت بدون کسب ثروت امکان پذیر نیست. هیچ انسانی بدون در اختیار داشتن پول فراوان نمیتواند به بالاترین درجه ی رشد روحی و یا شکوفایی استعدادهای خود برسد. انسان برای رشد روحی و شکوفایی…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره