برچسب: کارآفرینان آینده ساز

کارآفرینان زاده شده یا ساخته می شوند؟

کارآفرینان زاده شده یا ساخته می شوند؟ آیا کارآفرینان موفق زاده شده…

ادمین سایت ادمین سایت

میلیونر 18 ساله‌ ای که به دانش‌ آموزان قدرت علم و فناوری را می‌ آموزد

نوجوان میلیونر که هنر آموزش قدرت فناوری به دانش آموزان را دارد…

مدیر سایت مدیر سایت