برچسب: کارآفرین نمونه باشید

کارآفرین نمونه باشید – قسمت آخر

بهترین کارآفرین باشید یک پروفسور دانشگاه کُرُنل با بیش از صد نفر…

مدیر سایت مدیر سایت

کارآفرین نمونه باشید – قسمت چهاردهم

بهترین کارآفرین باشید دوستان عزیز سایت پرورش افکار به چهاردهمین قسمت از…

مدیر سایت مدیر سایت

کارآفرین نمونه باشید – قسمت دهم

دوستان عزیز سایت پرور افکار با قسمت دهم از سری مقالات کارآفرین…

مدیر سایت مدیر سایت

کارآفرین نمونه باشید- قسمت سوم

دوستان عزیز سایت پرورش افکار، به قسمت دیگری از سری مقالات کارآفرینی…

مدیر سایت مدیر سایت