صدا

فایل آموزشی شماره 140 – نتایج عزت نفس پایین

میزان عزت نفس ما در تمام رفتارهای ما تاثیرگذاره

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 139 – علائم عزت نفس و اعتماد بنفس پایین

مهمترین علائم عزت نفس و اعتماد به نفس پایین

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 138 – راز ثروت موروثی

داستان ذهنیت یک شخص معروفراز خانواده های ثروتمند و موفق چیه؟آیا الزاما…

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 137 – مقاومت مغز

مهمترین وظیفه مغز ما چیه؟چرا مغز در برابر تغییرات مقاومت می‌کنه؟آیا ما…

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 136- ارهایی از تله مسئولیت

چرا حس می‌کنیم کارهای ما دیده نمیشه؟تمرکز ما در محیط کار باید…

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 135 – انتظارات غیرمنطقی هنگام تغییر

 آیا هنگام تغییر همه اطرافیان باید با ما همراهی کنند؟اگر دیگران با…

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 134 – 2 تمرین کاربردی قلب

دو تمرین کاربردی قلب به شما داده می‌شودچطور سنسورهای قلب خود را…

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 133 – بمعجزه قلب و تاثیر آن بر احساس

چگونه اشتیاق  سوزان داشته باشیم؟جایگاه اشتیاق و علاقه دقیقا کجاست؟احساس خوب قلب…

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 132 – بیماری خطرناکی به نام شک

 شک چه بلایی سر ما می آورد؟شک و دودلی (عدم تصمیم گیری)…

مدیر سایت مدیر سایت

فایل آموزشی شماره 131 – پیش بینی آینده با قلب

رئیس تمام اعضای بدن چه عضوی هست؟نظر حکیم ابوعلی سینا درباره قلب…

مدیر سایت مدیر سایت