نشانه های بلندپرواز بودن

یک نظر اضافه کنید
22 دقیقه زمان مطالعه

نشانه های بلندپروازی یکی از ویژگی هایی است که در زندگی امروزه باتوجه به فشارهای اجتمایی، لازم است که به آن توجه داشته باشید. در نتیجه بلندپروازی مثبت یکی از معیارهای مهم در راه رسیدن به خواسته و موفقیت در زندگی شخصی و کاری است.

باتوجه به این موضوع بهتر، لازم به ذکر است که اهداف و برنامه های زندگی خود را در جهت رسیدن به شرایط زندگی و محیطی ایده آل مشخص کنید و در مراحل بعدی، برای رسیدن به آنها از قدرت بلند پروازی خود استفاده کنید.

در ادامه به بررسی نشانه های بلندپرواز بودن، در واقع بلندپروازی مثبت برای رسیدن به اهداف می پردازیم.

نشانه های بلند پرواز بودن و موفقیت

مورد مهمی که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره شده است، مشخص کردن اهداف و بلندپروازی است. افرادی در زندگی کاری و شخصی خود به موفقیت می رسند که از قدرت بلندپروازی مناسبی برخوردار باشند، به این موضوع توجه داشته باشید که برای بررسی نشانه­های بلندپرواز بودن در مرحله اول بهتر است، توانایی و استعدادهای خود را بشناسید و در مراحل بعدی برای دستیابی به اهداف خود و موفقیت بیشتر بلند پروازی کنید.

در ادامه به بررسی ویژگی افراد بلند پرواز می پردازیم.

اهداف مشخصی داشته باشید

برای بلندپرواز بودن در ابتدا باید اهداف مشخصی داشته باشید، مسیری را پیدا کنید و در آن به بلند پروازی بپردازید.

توجه داشته باشید، اهداف شما بیشترین دارایی شما در زندگی هستند، پس سعی کنید از آنها به بهترین شکل استفاده کنید.

توانایی های خود را بشناسید

مورد مهم دیگری که در افراد بلندپرواز به چشم می خورد، شناسایی توانایی و مهارت های خود است. به این موضوع توجه داشته باشید که برای داشتن اهداف مشخص در زندگی و پیدا کردن مسیر رسیدن به اهداف، در ابتدا به شناخت مهارت های خود احتیاج دارد.

سعی کنید در در هر بازه زمانی زمانی را به شناسایی و پیدا کردن، توانایی های خود اختصاص دهید. و در نهایت از قدرت بلند پروازی خود برای رسیدن به آنها استفاده کنید.

برای زندگی خود رویا داشته باشید

یکی از مؤلفه های اصلی، نشانه­های بلندپرواز بودن رؤیا داشتن است. سعی کنید رسیدن به اهداف و آرزوهای خود را در مراحل مختلف رسیدن به اهداف خود را تصور کنید و در نهایت در راستای رسیدن به آنها تلاش کنید

با خودتان صادق هستند

در راستای بلندپروازی و رسیدن به اهدافتان سعی کنید، با خودتان صادق باشید. مهم ترین اصل در زندگی و تحقق اهداف صداقت است. باتوجه به این موضوع سعی کنید در ابتدای مسیر برای خودتان زمان بگذارید و چالش ها را شناسایی کنید.

نشانه های بلندپرواز بودن

موانع را بشناسید

یکی از ویژگی های افراد بلندپرواز شناسایی و از بین بردن موانع در زندگی است. باتوجه به این موضوع آنها سعی می کنند، در هر بازه زندگی با شناسایی دقیق موانعی که در مسیر آنها قرار دارد، راه رسیدن به اهدافشان را هموار کنند.

به خودتان اعتماد کنید

افراد بلندپرواز در آغاز راه رسیدن به اهدافشان به خود اطمینان دارند. به این موضوع توجه داشته باشید که در هر زمان افرادی وجود دارند که شما را از راه رسیدن به اهداف و آرزوهای خود بازمی دارند. در نتیجه سعی کنید در تمام مسیر به خودتان اطمینان داشته باشید و برای اهداف خود تلاش کنید و به دیگران توجهی نداشته باشید

اهدافتان را بنویسید

برای بلندپرواز بودن احتیاج به نوشتن و ایده پردازی دارید. در جهت ایده پردازی مناسب بهتر است، روزانه زمانی را به نوشتن اهداف و آرزوهایتان اختصاص دهید.

سعی کنید در اول هر روز زمانی را برای خود اختصاص دهید و موانع و چالش های ذهنی خودتان را روی کاغذ بیاورید و از آنها باخبر شوید. در نهایت برای رسیدن به اهدافتان و بلندپرواز بودن مسیر ذهنی را ترسیم کنید و در جهت رسیدن به آن گام بردارید.

روتین روزانه مشخص داشته باشید

برای افزایش قدرت ذهن و بلندپروازی احتیاج به روتین روزانه مشخص دارید. با توجه به این موضوع فعالیت هایی مانند، دوش گرفتن و نوشتن را در اول صبح انجام دهید و با انجام دادن آنها به افزایش قدرت ذهنی خود کمک کنید.

نشانه های بلندپرواز بودن

ورزش کنید

برای افزایش قدرت بدنی و روحی بهتر است، برای ورزش و فعالیت های بدنی در برنامه روزانه خود زمانی را اختصاص دهید. باتوجه به اینکه یکی از ویژگی افراد بلندپرواز سلامت روحی و جسمانی آنها است. در نتیجه بهتر است همه روزه به انجام فعالیت های ورزشی بپردازید.

با افراد بلند پرواز معاشرت کنید

به این موضوع توجه داشته باشید که برای موفقیت در اهدافتان و رسیدن به سبک زندگی دلخواه، بهتر است زمانی را به معاشرت با افراد بلندپرواز اختصاص دهید و از آنها بیاموزید.

برای آشنایی بهتر با سبک زندگی و برنامه افراد بلندپرواز بهتر است، معاشرت با آنها را در برنامه های روزانه خود قرار دهید.

خلاق باشید

سعی کنید در زندگی خود برای بلندپروازی خلاق باشید. به اتفاقات از زاویه دیگری نگاه کنید. سعی کنید برای مسائل زندگی تان راه های گوناگون پیدا کنید و راه های جدید را در زندگی تان امتحان کنید.

یکی از نشانه های بلندپرواز بودن یادگیری مهارت جدید است. آنها درهرحال سعی می کنند که با چالش های متعددی در زندگی مواجه شوند و مهارت های خود را ارتقا دهند. باتوجه به این موضوع کنید در هر مرحله از زندگی، مهارت های مختلفی را یاد بگیرید و از آنها برای ارتقا سطح زندگی خود استفاده کنید.

اولویت بندی کنید

افراد بلندپرواز برای برنامه های خود اولویت بندی دارند. آنها می دانند در چه زمانی، چه کاری را بهتر است، انجام دهند. این افراد در انجام دادن کارها از اولویت بندی های خود پیروی می کنند و درهرحال به برنامه های خود احترام می گذارند.

ارزش زمان را می دانند

موردی بعدی که افراد بلندپرواز در زندگی روزمره خود آن را رعایت می کنند، زمان بندی کارها و برنامه هایشان است. در واقع این افراد درک درستی از زمان دارند و زمان خود را بیهوده هدر می دهند و از آن برای رسیدن به اهداف و برنامه هایشان استفاده می کنند.

زود یاد می گیرند

افراد بلندپرواز برای زمان خود ارزش قائل هستند و سعی می کنند مطالبی که برای پیشرفت در اهدافشان لازم است را در کوتاه ترین بازه ممکن یاد می گیرند و از مهارت هایی که آموخته اند در راستای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند.

رها می کنند

مورد دیگری که در بررسی نشانه های بلندپرواز بودن باید به آن توجه می کنند، رهاکردن است. اگر از پس شرایط یا موقعیتی برنمی آیند، آن را اهدا می کنند، در واقع این افراد یاد گرفته اند که چه زمانی باید برای اهداف خود تلاش کنند و چه زمانی باید آن را رها کنند.

 رؤیاهای بزرگ داشته باشید

افراد بلندپرواز همیشه در زندگی خود اهداف بزرگی دارند و در راستای این برنامه های روزانه خود را تدوین می کنند. به این موضوع توجه داشته باشید که افراد بلندپرواز بر اساس توانایی و قابلیت های خود اهداف خود را تعیین می کند، بلندپروازی آنها باعث می شود، از زندگی حال جدا شوند و به برنامه و اهداف خود برای آینده لطمه وارد کنند.

صبر می کنند

شاید بتوان گفت بزرگ ترین ویژگی افراد بلندپرواز صبر است، این افراد برای اهداف خود برنامه دارند. اما به خود برای رسیدن به خواسته هایشان زمان می دهند. این افراد برای رسیدن به اهدافشان همه راه های احتمالی را امتحان می کنند و در نهایت برای رسیدن به نتیجه مطلوب صبر میکنند.

به این موضوع نیز توجه داشته باشید که صبر کردن این افراد به معنی انجام ندادن کاری نیست. آنها در حد توان خود سعی می کنند، در جهت برآورده کردن اهدافشان گام بردارند و در نهایت برای به دست آوردن نتیجه مطلوب صبر میکنند.

در برنامه های خود تداوم دارند

مورد دیگری که در نشانه های بلندپرواز بودن  باید به آن توجه داشته باشید، افراد بلندپرواز در رسیدن به اهداف خود تداوم دارند، آنها خسته می شوند، سعی می کنند بعد از هر خستگی استراحت کنند و در نهایت باانرژی بیشتری به فعالیت هایشان ادامه میدهند.

تداوم و ثبات در برنامه های روزانه و اهدافتان یکی از مهم ترین مؤلفه های موفقیت در اهداف و بلندپروازی است.

اراده داشته باشید

برای بلندپروازی و رسیدن به خواسته و آرزوهای خود در گام اول لازم است که در مسییر خود فردی بااراده و ثابت قدم باشید. به این موضوع توجه داشته باشید که برای دستیابی به هدف موردنظر خود نیاز است که فردی بااراده و مصمم باشید و از موانع در سر راه خود نترسید.

نشانه های بلندپرواز بودن

ناامیدی را از خود دور کنید

در راه بلندپروازی برای رسیدن به اهدافتان بهتر است افکار منفی و ناامیدی را از خود دور کنید. در نتیجه بهتر است برای کاهش افکار منفی از خود در روز زمانی را برای دورکردن افکار منفی از خود در نظر بگیرید که در درازمدت با چالش های روحی دچار نشوید.

کمک بگیرید

مورد دیگری که افراد بلندپرواز آن را رعایت می کنند، درخواست کمک از دیگران است. در هر مرحله ایی از رسیدن به اهدافتان متوجه شدید که توانایی روحی و جسمی ادامه دادن ندارید، بهتر است از افراد دیگر کمک بگیرید.

در این مسیر می توانید از افراد متخصص مانند روان شناسان و مشاوران کمک بگیرید. به این موضوع توجه داشته باشید که خستگی در راه رسیدن به اهدافتان امری طبیعی است. مهم این است بعد از خستگی در نهایت به مسیر خود بازگردید و به فعالیت های مورد علاقه خود بپردازید.

به خودتان تکیه کنید

افراد بلندپرواز از دیگران برای خود نردبان می سازند، آنها به توانایی های خودشان تکیه می کنند و برای موفقیت و رسیدن به اهداف خود در زندگی تلاش میکنند.

در واقع این افراد به توانایی های خود ایمان دارند و در راستای رسیدن به اهداف خود تمام تلاش خود را می کنند. افراد بلندپرواز در راه رسیدن به اهدافشان خسته و بی انرژی می شوند، اما در نهایت باتوجه به برنامه هایشان به مسیر ادامه میدهند.

جوانب را بسنجید

افراد بلندپرواز برای دستیابی به اهدافشان تمام جوانب اهدافشان را می سنجیدند. باتوجه به تصمیماتی که در زندگی شان می گیرند و اهدافی که برای آینده تعیین می کنند. در راستای عملی کردن اهداف آن تمام جوانب را می سنجند و در مراحل بعدی با آرامش خاطر اقدام میکنند.

 ریسک می کنند

افراد بلندپرواز برای زندگی و اهداف خود برنامه دارند و اهداف خود را بر اساس برنامه هایشان جلو می برند، اما به این موضوع نیز توجه داشته باشید که این افراد در مواردی که نیاز باشد در راه رسیدن به اهداف خود ریسک میکنند.

ریسک کردن به این معنا نیست که بدون برنامه زندگی خود پیش می روند، آنها بر اساس برنامه های خود در زندگی پیش می روند، اما قدرت ریسک را دست کم میگیرند و در مواقعی که لازم است، ریسک می کنند.

شروع دوباره بعد از شکست

مورد مهمی که در افراد بلندپرواز وجود دارد، شروع دوباره پس از هر شکست و آسیب است. به این مورد نیز توجه داشته باشید که افراد بلندپرواز نیز در راه رسیدن به اهدافشان با شکست مواجه می شوند. اما بااراده و اعتمادبه نفس خود قدرت شروع دوباره را دارند.

به این موضوع نیز توجه داشته باشید که بعد از هر شکست بهتر است، زمانی را استراحت کنید و در مراحل بعدی برنامه های خود را شروع کنید و در راه رسیدن به اهدافتان، گام بردارید.

ثبات عاطفی داشته باشید

ثبات عاطفی یکی از مهم­ترین نشانه های بلندپرواز بودن است. به این موضوع توجه داشته باشید که ثبات عاطفی داشتن به معنی انکار احساساتشان نیست. این افراد به خوبی از عواطف و احساسات خود آگاه هستند.

اما بعد از هر شکست عاطفی زمانی را برای ترمیم روحیه خود اختصاص می دهند و در مرحله بعدی به انجام برنامه های خود در راستای رشد و پیشرفت در زندگی می پردازند.

نشانه های بلندپرواز بودن

با خودتان رقابت کنید

موضوع مهم دیگری که در ارتباط با افراد بلندپرواز باید به آن توجه داشته باشید، این است که آنها با خودشان رقابت می کنند. این افراد به فکر رقابت با افراد دیگر نیستند.

افراد بلند عملکرد خودشان را با گذشته مقایسه می کنند و از قیاس خود با افراد دیگر خودداری میکنند.

از سادگی لذت ببرید

افراد بلندپرواز از تمام جنبه های زندگی خود لذت می بردند، آنها توانایی این را دارند که در سخت ترین شرایط نیز خوشحال باشند و از امکانات خود لذت ببرند.

به این موضوع توجه داشته باشید که افراد بلندپرواز برای تمام ابعاد زندگی خود برنامه دارند و از اهداف خود در جهت خوشحالی و شادی بیشتر استفاده میکنند.

محیط را تغییر می دهند

از نشانه های بلندپرواز بودن این است که محیطشان را برحسب خواست و علایق خود تغییر می دهند، آنها قدرت این را دارند که در شرایط ایده آل و دلخواه را برای خود بسازند و از تمام ابعاد زندگی خود لذت ببرند.

مورد دیگری که افراد بلندپرواز به آن توجه ویژه ای دارند، تغییر محیط و شرایط خود است. اگر محیط برای آنها قابل تحمل نباشد و توانایی تغییر محیط را هم نداشته باشند، سعی می کنند که محیطشان را عوض کنند که در نهایت از زندگی و اهدافشان لذت بیشتری ببرند.

نظرات خود را بیان می کنند

افراد بلندپرواز بدون ترس از محیط و شرایط نظرات خود را بیان می کنند، آنها یاد گرفته اند که به راحتی راجع به مسائلی که برای آنها مهم است صحبت کنند و از عقاید و نظرات خود دفاع کنند و در نهایت به نتایج منطقی برسند.

بلند پرواز یا جاه طلب؟

به این موضوع توجه داشته باشید که بین جاه طلبی و بلندپروازی اختلاف زیادی وجود دارد. افراد بلندپرواز با عقاید و اهداف خود آسیبی به دیگران وارد نمی کنند و در شرایط حساس به فکر دیگران نیز هستند.

اما افراد جاه طلب توجهی به دیگران ندارند و فقط به منافع و پیشرفت خود فکر میکنند، این افراد هیچ احساس همدلی و همراهی با افراد ندارند.

از چالش ها استقبال کنید

افراد بلندپرواز از چالش ها نمی ترسند و با آنها مواجه می شوند و حتی اطرافیان خود را نیز به مواجه شدن با چالش ها دعوت میکنند.

به این موضوع توجه کنید که مواجه شدن با چالش ها در درازمدت باعث رشد و پیشرفت شما در زندگی می شود. پس سعی کنید از چالش ها در زندگی فاصله نگیرید و در نهایت آرامش با آنها مواجه شوید.

با خودتان صادق باشید

مورد مهم دیگری که افراد بلندپرواز در زندگی رعایت می کنند، صداقت با خودشان است. این افراد درک درستی از توانایی و قابلیت های ذهنی و بدنی خود دارند. در نتیجه با خودشان صادق هستند و دروغ نمیگویند.

دید روشنی از خودشان دارند و در نهایت در چالش های زندگی به توانایی های خود اطمینان دارند و به راحتی با آنها مواجه می شوند.

نشانه های بلندپرواز بودن

با خودتان مهربان باشید

افراد بلندپرواز با خود مهربان هستند. عواطف و احساسات خود را می شناسند و به آنها احترام می گذارند، به این موضوع توجه کنید، وقتی با خودتان مهربان تر باشید. انگیزه بیشتری برای فعالیت در مسیر رسیدن به خواسته هایتان دارید و در نهایت شانس موفقیت خودتان را افزایش میدهند.

از طرفی وقتی با خودتان مهربان باشید، افراد بیشتری جذب شما می شوند و از ارتباط و معاشرت با آنها لذت می برید.

تیم سازی کنید

افراد بلندپرواز برای رسیدن به اهداف خود در زندگی به تیم سازی می پردازند. تیم سازی به آنها این امکان را می دهد که از نظرات دیگران در جهت رشد و پیشرفت در اهدافشان استفاده کنند و مسیر هموارتری را برای خود میسازند.

به این موضوع کنید که با تیم سازی، همه افراد کنار یکدیگر رشد می کنند، در واقع شرایط رشد گروهی فراهم می شود و در نهایت از ارتباط مؤثری که شکل گرفته، لذت میبرید.

نشانه های بلندپرواز بودن

کارآفرین باشید

یکی دیگر از نشانه های بلندپرواز بودن کارآفرینی آنهاست. افراد بلندپرواز منتظر فرصت برای پیداکردن کار در زندگی شان نمی شوند.

افراد بلند پرواز خودشان فرصت خلق میکنند و از آن لذت میبرند. این افراد توانایی زیادی در تیم سازی و گردآوری دیگران برای رشد و گسترش کسب و کار خود دارند.

حمایت اجتماعی داشته باشید

برای موفقیت و دستیابی به اهدافتان احتیاج به حمایت های اجتماعی دارید. افراد بلندپرواز باتوجه به حوزه فعالیت های خود سعی می کنند، از حمایت های اجتماعی مناسبی استفاده کنند.

به این نکته توجه داشته باشید که برای دریافتن حمایت اجتماعی سالم، نیاز دارید که ارتباط اجتماعی سالم برقرار کنید. سعی کنید با افرادی که به اهداف و مسیرتان در زندگی نزدیک هستند، معاشرت کنید و حمایت های لازم را کسب کنید.

اهدافتان را بررسی کنید

مورد مهم دیگری که افراد بلندپرواز آن را در دستور کار خود دارند، بررسی اهدافشان است. به این موضوع نیز توجه داشته باشید که بهتر است در بازه های زندگی بر اساس شرایط و موقعیت خود به بازبینی اهدافتان بپردازید.

در راستای بررسی اهدافتان، آن هایی که مطابق با شرایط و علایق حال شما نیست را حذف کنید یا در موقعیت بهتر به سراغ آنها بروند.

سخن آخر

نشانه های بلند پرواز بودن یکی از مهم ترین ویژگی افراد هدفمند برای رشد فردی در زندگی است. افراد بلند پرواز ویژگی های مشخصی دارند که در مقاله به آنها اشاره شد.

شاید بتوان گفت بارزترین ویژگی افراد بلندپرواز خوشحال بودن و لذت بردن آنها از تمام ابعاد زندگی شان است. این افراد با خود و محیط آن در صلح هستند و تمرکز اصلی آنها بر رشد و جذب موفقیت در زندگی شان است.

منبع:

 ://blog.cambly.com/2016/06/16/11-signs-you-are-a-person-with-high-aspirations/

://www.mindbodygreen.com/0-28605/10-signs-your-own-ambition-is-working-against-you.html

۴.۵/۵ - (۵۲ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
دوره آموزش کارشناس جذب شوید
دوره برتری شدید
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx