آیا قانون جذب می تواند غیرممکن ها را ممکن سازد؟

نظرات 22 1
13 دقیقه زمان مطالعه

همه غیر ممکن ها با قانون جذب ممکن می‌شود. به عبارت دیگر، فراتر از طبیعت ذاتی شما، یک آگاهی و شعور کهکشانی در تمام کائنات حاکم است که می گوید هیچ چیز ذاتا غیرممکن نیست. قانون جذب به شما کمک می کند تا از این حقیقت آگاه شوید و این باور را در ذهن تان ایجاد کنید که هیچ برایتان دست نیافتنی نیست. جمله ای معروف درباره غیرممکن ها می گوید: تنها چیزهایی در جهان هستند که شما نمی توانید انجام دهید که فقط درباره شان حرف زده شده است.

پس چشم تان را به روی این جهان شدنی ها و ممکن ها باز کنید، حقایق طبیعت و کائنات را بپذیرید و یک سطح بالاتر بروید. قانون طبیعت تغییر نمی کند بلکه شما باید خودتان را با آن مطابقت دهید. اینکه ببینید چه چیزی به شما نزدیک و چه چیزی از شما دور است. به ندای درون تان گوش دهید و راه دیگری را در پیش بگیرید. زیرا شما آن کسی هستید که این نوع زندگی را انتخاب کرده اید و هر چیزی که می بینید همان چیزی است که به عنوان حقیقت زندگی و امکان پذیری پذیرفته اید. ممکن و محتمل است؟ غیرممکن و غیرمحتمل است؟ این به انتخاب شماست. حرف من به شما این است که کفش های دیگری را برای راه رفتن انتخاب نکنید.

غیر ممکن ها با قانون جذب

  هر موجودی در آفرینش نتیجه نگاهی از خداوند به خودش است. پس شما هم ذره ای از وجود خداوند هستید. پس نیروی بیکران خداوند در شما هم وجود دارد. این ایده و باور که خودتان را خداگونه بشناسید این است که تعریف ممکنی از آن مفهوم را بروز دهید و اینکه بدانید برای خدا ممکن ها واقعی و شدنی هستند. خدا خود را به عنوان نیرویی واحد می شناسد و از طرفی خودش را به عنوان مجموعه ای از هر موجود در درون خود می شناسد و اینکه هر موجودی در درون آن مطلق کل را می سازند. همین مفهوم است که ثابت می کند غیرممکن وجود ندارد. چون غیرممکن برای انرژی برتر هستی بی معنی است و همه ما به این منبع بی نهایت متصلیم.

هر چیزی که شما به عنوان باور انتخابش کنید، تعریف درستی به خود می گیرد

ما قبلا به این حقیقت اشاره کردیم که تمام باورهای پذیرفته شده و انتخاب شده در سیستم حمایت کننده زندگی ایجاد می شوند چون طبق قانون جذب، وقتی که انتخابی انجام می دهید و باوری را به ذهن تان راه می دهید، هم چیز در زندگی تان در همان راستا صف می بندند. یک جمله ساده برایتان می گویم ولی با دقت به آن فکر کنید. به عظمت آن فکر کنید.

هر چیزی که شما به عنوان باور انتخابش کنید، تعریف درستی به خود می گیرد. برایتان تبدلی به حقیقت می شود. اگرچه این انتخاب شخص شماست و درنتیجه حقیقت زندگی شماست. ولی در دنیای شما، حقیقت شما همان حقیقت جهان هستی است چون همان انتخاب ها و باورهای شخصی شما آن را خلق می کنند. در همین دنیا و با همین باورها و حقایق، شما افراد، اتفاقات و چیزهایی را جذب می کنید که در امتداد همین انتخاب ها قرار می گیرند.

و درنتیجه اینگونه است که انتخاب های شما باعث خود تقویت خودبخودی شخصت و روان تان می شود. چون زمانی که شما مدام همان نوه انتخاب را بارها و بارها در زندگی تان انتخاب می کنید، کلا انتخاب اولیه تان را از یاد می برید. آیا قدرت انتظاراتی را که از این باروها به وجود آمده، حس می کنید؟ آیا به این دقت می کنید که بعد از انتخاب یک باور، چقدر تمرکز شما صرف یک انتخاب متفاوت می شود.

جف و غیر ممکن ها با قانون جذب

نمونه ای از این اصل برای جف اتفاق افتاده است. او به مرتب و هر روز به پایده روی صبحگاهی می رفت. او بیان می کرد که یقین و اطمینان کمی نسبت به خیلی چیزها داشت ولی به محض اینکه آنها را کمی کنکاش کرد و وسعت داد، بر او آشکار شد که چند برابر تصوراتش در دنیای جف، یقین و ایمان وجود دارد. همین اتفاق هم برای همه ما صدق می کند.

غیر ممکن ها با قانون جذب

این باورها و یقین ها به شکل تصمیمات زندگی کم رنگ می شوند و در پس زمینه وجودی مان غوطه ور و ناپدید می شوند. اجازه دهید کی به این نوع اطمینان ها در پس زمینه زندگی بپردازیم و ببینیم که چه هستند. هر چیزی که برای شما شدنی، امکان پذیر و غیرممکن هستند، چیزهایی هستند که قبلا خودتان انتخاب شان کرده اید و آنها را به عنوان چیزی درست پذیرفته اید. تمام میلیون ها چیزی که نسبت به آنها یقین و اطمینان دارید و برایتان غیرممکن هستند، همان چیزهایی هستند که قبلا در ذهنتان ذخیره کرده اید.

شما نمی توانید با اجبار از جهان اقرار بگیرید تا حقایق را آشکار کنید

مطالعه «واقعیت» و دیدن عملکرد آن مثل پختن یک خورش است. شما انقدر پختن خورش را تکرار می کنید تا بالاخره ببینید با چه موادی که داخلش می ریزید، بیشتر خوشمزه می شود. تجربه زندگی و قوانین جهان هستی هم مثل چشیدن همان خورش است. اگر خورش همان چیزی نشد که شما می خواستید و در حد انتظار شما خوشمزه نشد، اجاق گاز را مقصر ندانید. به نحوه کارتان و موادی که داخلش ریخته اید نگاه کنید.

دستور پخت را تغییر دهید. ادویه های دیگر استفاده کنید. در زندگی هم اگر اتفاقی باب میل شما نشد یا به مانعی برخوردید که راه موفقیت تان را سد کرد، دیگران را سرزنش نکنید، محیط اطراف تان را بخاطر چیزی که باب میل شما نیست، مقصر ندانید. در عوض سعی کنید افکاری که باعث ایجاد آنها شده است را تغییر دهید. خودتان و راه و روش تان را تغییر دهید. شما نمی توانید قوانین طبیعت عوض کنید ولی خودتان را می توانید تغییر دهید.

وقتی نتایج مطالعاتی را که درباره نظام طبیعت و تجربیات زندگی می خوانید و انتخاب می کنید که این نتایج را به درستی باور کنید، جزییاتی را وارد دنیایی که قبلا ساخته اید می کنید و خلاء های قبلی را می پوشانید. راز قانون جذب این است که هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد که شما درباره آن چیزی ندانید. اصلا نمی تواند چنین چیزی وجود داشته باشد، چون فقط خودتان هستید که به تنهایی دنیای تان را خلق می کنید. وقتی خالق چیزی باشید پس از هر چیز و هر جزییات آن مطلع هستید.

واقعیت ها و تحقق غیر ممکن ها با قانون جذب

 ما همچنین قبلا درباره واقعیت آشکار جاری زندگی صحبت کردیم. شما می توانید یک انتخاب جدید داشته باشید، می توانید یک واقعیت جدید را تصویرسازی کنید ولی تا وقتی که قدم در آن نگذارید و کاملا درگیر آن نشوید، اصلا واقعی به نظر نمی رسد و به واقعیت نمی پیوندد. وقتی با آن همراه شوید، خودش را آشکار خواهد کرد و دنیای واقعی کنونی شما می شود. بنابراین با ساخت نسخه جدیدی از ذهنیات و رفتارهای تان، نسخه ای جدید از خودتان رو می کنید.

البته شما در تمام لحظات زندگی تان در حال خلق و ارائه این نسخه جدید از خودتان هستید. هر لحظه از حال حاضرتان شبیه همین تصویری است که هر فریم یک ویدیو را می سازد. مگر در لحظه ای که این فیلم متوقف می شود و از یک زاویه و نقطه دیدی جدیدی و یا ابتدای صحنه جدیدی، دوباره آغاز می شود، تغییرات به اندازه کافی کوچک که ظاهرا هیچ برشی در جریان فیلم ایجاد نمی کنند، اتفاق می افتند.

این کار همیشگی و به طور مداوم اتفاق می افتد و به همین دلیل شما متوجه خلق نسخه جدید از خودتان و زندگی تان نمی شوید. ولی این تغییرات اتفاق می افتند. و بنابراین، همان طور که در یک فیلم، تغییر زاویه دید و نگاه دوربین امکان پذیر است، تغییرات بزرگ هم امکان پذیر و شدنی است. فقط به تصمیم جدید و تمرکز نیاز دارد. برای تغییرات بزرگ باید تمرکز عمیق داشته باشد، قطعا امکان پذیر هستند.

تصمیم های قدیمی را رها کنید

تصمیم های قدیمی نمی توانند همه چیز را تا ابد در کنترل خود داشته باشند مگر اینکه شما آنها را رها کنید و تصمیم های جدیدی را جایگزین کنید. می توانید این کار را با چیزی که ثابت می کند تصمیم های قدیمی تان نادرست بودند و یا نتایج بدی که از آنها گرفتید، انجام دهید.

مراقبت از قوانین زندگی و روش های زندگی تان به این شکل است که مدام این تصمیم های قدیمی تان را بازبینی و بررسی کنید و در صورت نیاز تغییرشان دهید. همان کاری که ما داریم اینجا انجام می دهیم. اینکه شما را تشویق می کنیم که روی همین انتظارات ممکن و غیرممکن در زندگی تان تمرکز و توجه کنید، ماهیت آنها را بشناسید و چیزی را می خواهید و لازم است را تغییر دهید.

حرف آخر در مورد غیر ممکن ها با قانون جذب

آیا تصور می کنید که رویا و آرزوهای تان ممکن هستند یا غیر ممکن؟ کدام یک؟ البته که همزمان نمی توانند هم ممکن و هم غیرممکن باشند، باید یکی را انتخاب کنید و وقتی انتخابش کردید، با آن به جلو بروید. منطق بشری می گوید که اگر تا کنون باور ممکن بودن در شما خودش را نشان نداده باشد، از این به بعد هم نشان نخواهد داد مگر اینکه این بار قدرت تحریک تمایلات درونی شما را داتشه باشد و بتواند باور درونی تان را برانگیزاند و درنتیجه ذهنیت شما را تغییر خواهد داد. سپس شما می توانید حتی قبل از تجربه آن، از ممکن بودن رویاهای تان لذت ببرید.

دنیای ممکن ها و غیر ممکن ها را خود شما خلق می کنید. افکار و باورهای شما هستند که به شما قدرت می دهند تا هر چیز به ظاهر غیرممکنی را ممکن کنید. تنها کافیست به این باور برسید و به خودتان و توانایی های تان و اتصال تان به منبع بی نهایت انرژی عالم هستی اعتماد و یقین داشته باشید. با باور غیر ممکن بودن یک چیز، هیچ قدمی در رسیدن به آن نمی توانید بردارید و تنها شاهد تلاش و موفقیت دیگران در جهان خواهید بود. برای جهان هستی هیچ چیز غیر ممکن وجود ندارد.

۴/۵ - (۱۳۲ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

22 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
دوره آموزش کارشناس جذب شوید
دوره برتری شدید
22
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx