آيا قانون جذب می تواند غيرممكن ها را ممكن سازد؟

نظرات 22 1
13 دقیقه مطالعه

همه غیر ممکن ها با قانون جذب ممکن می‌شود. به عبارت ديگر، فراتر از طبيعت ذاتي شما، يك آگاهي و شعور كهكشاني در تمام كائنات حاكم است كه مي گويد هيچ چيز ذاتا غيرممكن نيست. قانون جذب به شما كمك مي كند تا از اين حقيقت آگاه شويد و اين باور را در ذهن تان ايجاد كنيد كه هيچ برايتان دست نيافتني نيست. جمله اي معروف درباره غيرممكن ها مي گويد: تنها چيزهايي در جهان هستند كه شما نمي توانيد انجام دهيد كه فقط درباره شان حرف زده شده است.

پس چشم تان را به روي اين جهان شدني ها و ممكن ها باز كنيد، حقايق طبيعت و كائنات را بپذيريد و يك سطح بالاتر برويد. قانون طبيعت تغيير نمي كند بلكه شما بايد خودتان را با آن مطابقت دهيد. اينكه ببينيد چه چيزي به شما نزديك و چه چيزي از شما دور است. به نداي درون تان گوش دهيد و راه ديگري را در پيش بگيريد. زيرا شما آن كسي هستيد كه اين نوع زندگي را انتخاب كرده ايد و هر چيزي كه مي بينيد همان چيزي است كه به عنوان حقيقت زندگي و امكان پذيري پذيرفته ايد. ممكن و محتمل است؟ غيرممكن و غيرمحتمل است؟ اين به انتخاب شماست. حرف من به شما اين است كه كفش هاي ديگري را براي راه رفتن انتخاب نكنيد.

غیر ممکن ها با قانون جذب

  هر موجودي در آفرينش نتيجه نگاهي از خداوند به خودش است. پس شما هم ذره اي از وجود خداوند هستيد. پس نيروي بيكران خداوند در شما هم وجود دارد. اين ايده و باور كه خودتان را خداگونه بشناسيد اين است كه تعريف ممكني از آن مفهوم را بروز دهيد و اينكه بدانيد براي خدا ممكن ها واقعي و شدني هستند. خدا خود را به عنوان نيرويي واحد مي شناسد و از طرفي خودش را به عنوان مجموعه اي از هر موجود در درون خود مي شناسد و اينكه هر موجودي در درون آن مطلق كل را مي سازند. همين مفهوم است كه ثابت مي كند غيرممكن وجود ندارد. چون غيرممكن براي انرژي برتر هستي بي معني است و همه ما به اين منبع بي نهايت متصليم.

هر چيزي كه شما به عنوان باور انتخابش كنيد، تعريف درستي به خود مي گيرد

ما قبلا به اين حقيقت اشاره كرديم كه تمام باورهاي پذيرفته شده و انتخاب شده در سيستم حمايت كننده زندگي ايجاد مي شوند چون طبق قانون جذب، وقتي كه انتخابي انجام مي دهيد و باوري را به ذهن تان راه مي دهيد، هم چيز در زندگي تان در همان راستا صف مي بندند. يك جمله ساده برايتان مي گويم ولي با دقت به آن فكر كنيد. به عظمت آن فكر كنيد.

هر چيزي كه شما به عنوان باور انتخابش كنيد، تعريف درستي به خود مي گيرد. برايتان تبدلي به حقيقت مي شود. اگرچه اين انتخاب شخص شماست و درنتيجه حقيقت زندگي شماست. ولي در دنياي شما، حقيقت شما همان حقيقت جهان هستي است چون همان انتخاب ها و باورهاي شخصي شما آن را خلق مي كنند. در همين دنيا و با همين باورها و حقايق، شما افراد، اتفاقات و چيزهايي را جذب مي كنيد كه در امتداد همين انتخاب ها قرار مي گيرند.

و درنتيجه اينگونه است كه انتخاب هاي شما باعث خود تقويت خودبخودي شخصت و روان تان مي شود. چون زماني كه شما مدام همان نوه انتخاب را بارها و بارها در زندگي تان انتخاب مي كنيد، كلا انتخاب اوليه تان را از ياد مي بريد. آيا قدرت انتظاراتي را كه از اين باروها به وجود آمده، حس مي كنيد؟ آيا به اين دقت مي كنيد كه بعد از انتخاب يك باور، چقدر تمركز شما صرف يك انتخاب متفاوت مي شود.

جف و غیر ممکن ها با قانون جذب

نمونه اي از اين اصل براي جف اتفاق افتاده است. او به مرتب و هر روز به پايده روي صبحگاهي مي رفت. او بيان مي كرد كه يقين و اطمينان كمي نسبت به خيلي چيزها داشت ولي به محض اينكه آنها را كمي كنكاش كرد و وسعت داد، بر او آشكار شد كه چند برابر تصوراتش در دنياي جف، يقين و ايمان وجود دارد. همين اتفاق هم براي همه ما صدق مي كند.

غیر ممکن ها با قانون جذب

اين باورها و يقين ها به شكل تصميمات زندگي كم رنگ مي شوند و در پس زمينه وجودي مان غوطه ور و ناپديد مي شوند. اجازه دهيد كي به اين نوع اطمينان ها در پس زمينه زندگي بپردازيم و ببينيم كه چه هستند. هر چيزي كه براي شما شدني، امكان پذير و غيرممكن هستند، چيزهايي هستند كه قبلا خودتان انتخاب شان كرده ايد و آنها را به عنوان چيزي درست پذيرفته ايد. تمام ميليون ها چيزي كه نسبت به آنها يقين و اطمينان داريد و برايتان غيرممكن هستند، همان چيزهايي هستند كه قبلا در ذهنتان ذخيره كرده ايد.

شما نمي توانيد با اجبار از جهان اقرار بگيريد تا حقايق را آشكار كنيد

مطالعه «واقعيت» و ديدن عملكرد آن مثل پختن يك خورش است. شما انقدر پختن خورش را تكرار مي كنيد تا بالاخره ببينيد با چه موادي كه داخلش مي ريزيد، بيشتر خوشمزه مي شود. تجربه زندگي و قوانين جهان هستي هم مثل چشيدن همان خورش است. اگر خورش همان چيزي نشد كه شما مي خواستيد و در حد انتظار شما خوشمزه نشد، اجاق گاز را مقصر ندانيد. به نحوه كارتان و موادي كه داخلش ريخته ايد نگاه كنيد.

دستور پخت را تغيير دهيد. ادويه هاي ديگر استفاده كنيد. در زندگي هم اگر اتفاقي باب ميل شما نشد يا به مانعي برخورديد كه راه موفقيت تان را سد كرد، ديگران را سرزنش نكنيد، محيط اطراف تان را بخاطر چيزي كه باب ميل شما نيست، مقصر ندانيد. در عوض سعي كنيد افكاري كه باعث ايجاد آنها شده است را تغيير دهيد. خودتان و راه و روش تان را تغيير دهيد. شما نمي توانيد قوانين طبيعت عوض كنيد ولي خودتان را مي توانيد تغيير دهيد.

وقتي نتايج مطالعاتي را كه درباره نظام طبيعت و تجربيات زندگي مي خوانيد و انتخاب مي كنيد كه اين نتايج را به درستي باور كنيد، جزيياتي را وارد دنيايي كه قبلا ساخته ايد مي كنيد و خلاء هاي قبلي را مي پوشانيد. راز قانون جذب این است كه هيچ چيزي در دنيا وجود ندارد كه شما درباره آن چيزي ندانيد. اصلا نمي تواند چنين چيزي وجود داشته باشد، چون فقط خودتان هستيد كه به تنهايي دنياي تان را خلق مي كنيد. وقتي خالق چيزي باشيد پس از هر چيز و هر جزييات آن مطلع هستيد.

واقعیت ها و تحقق غیر ممکن ها با قانون جذب

 ما همچنين قبلا درباره واقعيت آشكار جاري زندگي صحبت كرديم. شما مي توانيد يك انتخاب جديد داشته باشيد، مي توانيد يك واقعیت جديد را تصويرسازي كنيد ولي تا وقتي كه قدم در آن نگذاريد و كاملا درگير آن نشويد، اصلا واقعي به نظر نمي رسد و به واقعيت نمي پيوندد. وقتي با آن همراه شويد، خودش را آشكار خواهد كرد و دنياي واقعي كنوني شما مي شود. بنابراين با ساخت نسخه جديدي از ذهنيات و رفتارهاي تان، نسخه اي جديد از خودتان رو مي كنيد.

البته شما در تمام لحظات زندگي تان در حال خلق و ارائه اين نسخه جديد از خودتان هستيد. هر لحظه از حال حاضرتان شبيه همين تصويري است كه هر فريم يك ويديو را مي سازد. مگر در لحظه اي كه اين فيلم متوقف مي شود و از يك زاويه و نقطه ديدي جديدي و يا ابتداي صحنه جديدي، دوباره آغاز مي شود، تغييرات به اندازه كافي كوچك كه ظاهرا هيچ برشي در جريان فيلم ايجاد نمي كنند، اتفاق مي افتند.

اين كار هميشگي و به طور مداوم اتفاق مي افتد و به همين دليل شما متوجه خلق نسخه جديد از خودتان و زندگي تان نمي شويد. ولي اين تغييرات اتفاق مي افتند. و بنابراين، همان طور كه در يك فيلم، تغيير زاويه ديد و نگاه دوربين امكان پذير است، تغييرات بزرگ هم امكان پذير و شدني است. فقط به تصميم جديد و تمركز نياز دارد. براي تغييرات بزرگ بايد تمركز عميق داشته باشد، قطعا امكان پذير هستند.

تصمیم های قدیمی را رها کنید

تصميم هاي قديمي نمي توانند همه چيز را تا ابد در كنترل خود داشته باشند مگر اينكه شما آنها را رها كنيد و تصميم هاي جديدي را جايگزين كنيد. مي توانيد اين كار را با چيزي كه ثابت مي كند تصميم هاي قديمي تان نادرست بودند و يا نتايج بدي كه از آنها گرفتيد، انجام دهيد.

مراقبت از قوانين زندگي و روش هاي زندگي تان به اين شكل است كه مدام اين تصميم هاي قديمي تان را بازبيني و بررسي كنيد و در صورت نياز تغييرشان دهيد. همان كاري كه ما داريم اينجا انجام مي دهيم. اينكه شما را تشويق مي كنيم كه روي همين انتظارات ممكن و غيرممكن در زندگي تان تمركز و توجه كنيد، ماهيت آنها را بشناسيد و چيزي را مي خواهيد و لازم است را تغيير دهيد.

حرف آخر در مورد غیر ممکن ها با قانون جذب

آيا تصور مي كنيد كه رويا و آرزوهاي تان ممكن هستند يا غير ممكن؟ كدام يك؟ البته كه همزمان نمي توانند هم ممكن و هم غيرممكن باشند، بايد يكي را انتخاب كنيد و وقتي انتخابش كرديد، با آن به جلو برويد. منطق بشري مي گويد كه اگر تا كنون باور ممكن بودن در شما خودش را نشان نداده باشد، از اين به بعد هم نشان نخواهد داد مگر اينكه اين بار قدرت تحريك تمايلات دروني شما را داتشه باشد و بتواند باور دروني تان را برانگيزاند و درنتيجه ذهنيت شما را تغيير خواهد داد. سپس شما مي توانيد حتي قبل از تجربه آن، از ممكن بودن روياهاي تان لذت ببريد.

دنياي ممكن ها و غير ممكن ها را خود شما خلق مي كنيد. افكار و باورهاي شما هستند كه به شما قدرت مي دهند تا هر چيز به ظاهر غيرممكني را ممكن كنيد. تنها كافيست به اين باور برسيد و به خودتان و توانايي هاي تان و اتصال تان به منبع بي نهايت انرژي عالم هستي اعتماد و يقين داشته باشيد. با باور غير ممكن بودن يك چيز، هيچ قدمي در رسيدن به آن نمي توانيد برداريد و تنها شاهد تلاش و موفقيت ديگران در جهان خواهيد بود. براي جهان هستي هيچ چيز غیر ممكن وجود ندارد.

4/5 - (132 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

22 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
22
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx