تفاوت قانون جذب و قانون خلاء چیست؟

1 نظر
12 دقیقه زمان مطالعه

تفاوت قانون جذب و قانون خلاء موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

قانون طبیعی در واقع چیزی است که همیشه برقرار و نتیجه بخش باشد، چه در حالتی که شما آن را باور داشته باشید و چه نداشته باشید، مثل قانون جاذبه. قانون جاذبه بر مبنای باورها و تصورات شما برقرار نیست که اگر به آن شک کنید، دیگر اشیاء را به سمت زمین جذب نکند. قانون جذب و قانون خلاء هم همین طور هستند. فارغ از اینکه به این قوانین ایمان داشته باشید و یا در درستی آنها شک داشته باشید، آنها همچنان برقرار هستند.

قانون جذب و قانون خلاء تا حدود زیادی در یک مجموعه قرار دارند و شباهت های بسیار زیادی در کنار تفاوت های شان دارند که در این مقاله به آنها می پردازیم. در برخی مواقع مرز بین قانون جذب و قانون خلاء قابل تشخیص نیست.

قانون جذب

قانون جذب بر مبنای تمرکز بر روی انرژی ها و افکار مثبت استوار است. شما با به کار بردن قانون جذب و تمرینات آن در زندگی تان می توانید مسیر موفقیت را برای خودتان هموارتر کنید. چارچوب های قانون جذب به شما می آموزد که در راه رسیدن به اهداف تان به چه چیزهای مهمی توجه کنید و الویت های تان چه چیزهایی باشد.

بیشتر افراد در حالت عادی افکار منفی ذهن خود را پررنگ تر می بینند. افکار و ذهنیت های منفی در ذهن همه افراد وجود دارد. نشدنی ها و کمبودها منشا عدم موفقیت است. اما قانون جذب با وارد کردن انرژی های مثبت به ذهن شما، باورتان را به سمت ممکن ها وشدنی ها می برد و درنتیجه انرژی خود شما هم افزایش پیدا می کند.

قانون جذب راه های دست یابی به باورها و انرژی های مثبت را به شما نشان می دهد. منشا تمام موفقیت ها یا عدم موفقیت ها در ذهن شماست. اگر بتوانید با ذهنیت مثبت و سالم به هر چیزی نگاه کنید و به نتیجه تلاش های تان ایمان داشته باشید، قانون جذب موفقیت شما را تضمین می کند.

دو اصل اساسی قانون جذب :

  1. علاقه، علاقه می آورد.
  2. طبیعت خلاء را نادیده می گیرد.

این دو اصل اساسی قانو جذب علاوه بر تشریح و بیان کارکرد قانون جذب در زندگی، به نوعی تشابهات و تفاوت های آن با قانون خلاء را هم نشان می دهد.

اصل اول

اصل اول به نوعی می گوید که اگر شما چیزی را نیاز نداشته باشید، احتمالا باز هم آن را جذب می کنید. دلیل آن هم بخاطر این است که کمبود یا نبود چیزی، کمبود بیشتری را جذب می کند. همانند افکار منفی که در یک دور باطل قرار می گیرند و باز هم افکار منفی را جذب می کنند و این حلقه به سختی شکسته می شود. بدهی ، بدهی می آورد. پس انداز، پول بیشتری به سمت شما جذب می کند. شاید دقت کرده باشید که پیدا کردن یک شغل جدید، زمانی که شاغل هستید، راحت تر است چون به آن نیازی ندارید.

بنابراین اگر روی داشته های تان تمرکز کنید، قطعا داشته های تان را گسترش خواهید داد. اگر هدف یا رویایی دارید و هیچ چیزی از آن در زندگی تان ندارید، پس سعی کنید قدم اول را بردارید. شما تا به سمت موفقیت حرکت نکنید، سهمی از آن در زندگی تان نخواهید داشت. با کمترین و کوچک ترین دستاورد می توانید منتظر دستاوردها و موفقیت های بیشتر باشید.

پس خودتان را در مسیر رویاهای تان قرار دهید تا سیلی از خواسته ها و اهداف تان به سمت شما روانه شوند. البته این به معنی تلاش نکردن و فقط منتظر ماندن نیست. برداشتن گام اول، کمترین تلاشی است که باید انجام دهید.

اصل دوم

اصل دوم درباره وسعت و فروانی طبیعت است. طبیعت خلاء را نادیده می گیرد. درواقع طبیعت سرشار از موهبت و نعمت است و کمبودها را به رسمیت نمی شناسد. ذات سخاوتمندی طبیعت به شما ایمان به جذب بیشتر موفقیت می دهد. پر کردن خلاء های زندگی شما برای طبیعت شدنی است، هرچند در ذهن شما نشدنی باشد.

قانون خلاء

قانون خلاء مثل قانون جذب برای کمک به رسیدن به سعادتمندی، موفقیت و رسیدن به اهداف مان است. قانون خلاء به ما یاد می دهد که چطور راه را برای دریافت موفقیت و سعادت باز کنیم. قانون خلاء بر این اصل استوار است که برای داشتن موفقیت، ابتدای باید فضای آن را در زندگی تان داشته باشید. شما باید فضایی را در زندگی تان خالی کنید تا سعادت جایی برای قرار گرفتن در گوشه ای از رندگی تان داشته باشد.

برای باز کردن این خلاء در زندگی تان ممکن است مجبور شوید چیزهایی را حذف کنید. بخصوص زمانی که به چیزهایی در زندگی تان چسبیده اید که نه تنها فایده ای برایتان ندارند بلکه شما را از رسیدن به خواسته های تان دور می کنند.

زندگی همگی ما پر از مشغولیات و دغدغه های بسیاری است. خیلی از این مشغله ها و کارها چندان مهم و پر فایده نیستند. آنها با مشغول کردن ذهن و افکار شما به خودشان باعث می شوند که ذهن شما باز نباشد و روی چیزهایی غیر از آنها بخصوص خواسته ها و رویاهای تان تمرکز نکنید. پس با حذف آنها، فضایی خالی در ذهن تان باز کنید تا به چیزهای بهتر بیاندیشید. شما باید آنها را رها کنید تا جا برای چیزهای جدید و بهتر باز شود.

شباهت های قانون جذب و قانون خلاء

قانون جذب و قانون خلاء شباهت های زیادی به هم دارند. هر دوی آنها برای رسیدن به سعادت و زندگی بهتر هستند. آنها به ما کمک می کنند تا تکنیک ها و تمرینات جدیدی یاد بگیریم تا مسیر موفقیت را با اطمینان طی کنیم.

تفاوت قانون جذب و قانون خلاء

در دو اصل اساسی که در بالا برای قانون جذب گفته شد، به طور دقیق می توان شباهت های این دو قانون را مشاهده کرد. اصل اول که درباره جذب انرژی های مثبت است، یعنی علاقه، علاقه می آورد، از جنبه دیگر به این موضوع هم اشاره می کند که کمبود، کمبود می آورد. قانون خلاء هم اشاره به رهایی از کمبودها، انرژی های منفی و تعلقات بی ارزش است تا فضایی خالی برای دستاوردهای بهتر باز شود. در واقع قانون خلاء اولین مرحله قانون جذب است. شما قبل از اینکه از قانون جذب برای جذب انرژی های مثبت استفاده کنید، باید از شر انرژی های منفی و افکار و باورهای محدود کننده رها شوید. یعنی به نوعی فضای خلاء در ذهن و زندگی تان باز کنید.

کمبود در زندگی شما باعث جذب کمبودهای بیشتر می شود

برای قطع این حلقه باطل باید از قانون خلاء استفاده کنید تا انرژی ها و باورهای مثبت را جذب کنید. باورها و افکار مثبت در همان خلاء قرار می گیرند. بنابراین خلاء مرز مشترک بین قانون جذب و قانون خلاء است.

اصل دوم قانون جذب هم که در بالا گفتیم اشاره مستقیم به قانون خلاء دارد. اینکه طبیعت سرشار از موهبت است و هیچ خلاء را بدون دستاورد باقی نمی گذارد، به نوعی تضمین قانون خلاء است. چون بیشتر افراد از ایجاد فضای خلاء و رها کردن داشته ها و دستاوردهای کوچک و هر چند ناچیز خود ترس و واهمه دارند. پذیرفتن ذات سخاوتمند طبیعت به شما جرات استفاده از قانون خلاء را می دهد. شما دیگر ترسی از خلاء به وجود آمده در زندگی تان نخواهید داشت چون باور دارید که این فضا با چیزی مشابه داشته های تان و یا حتی بهتر از آنها پر خواهد شد.

تفاوت قانون جذب و قانون خلاء

در کنار شباهت های قانون جذب و قانون خلاء، تفاوت هایی هم وجود دارد. هر چند تفاوت های بین این دو قانون چندان زیاد و قابل توجه نیست. نوع تفاوت آنها در نوع افکار، ذهنیت ها، باورها و چیزهایی است که روی آنها تمرکز دارند.

قانون جذب برخلاف قانون خلاء بر روی افکار، باورها و انرژی های مثبت تمرکز دارد. این قانون با تکنیک های تمرکز بر چیرهای مثبت باعث جذب آنها و بالا بردن انرژی مثبت فرد می شود. ترفندهایی که قانون جذب برای رسیدن به موفقیت و اهداف فرد استفاده می کند، اکثرا ترفندهای برای جذب، تقویت و تمرکز بر روی افکار و انرژی های مثبت است. قانون جذب با جذب انرژی های مثبت، باعث جریان یافتن آنها در زندگی شخص و افزایش رو به رشد آنها می شود.

اما قانون خلاء روی چیزهایی تمرکز دارد که باید آنها را رها کنیم تا فضایی خالی در ذهن و زندگی مان برای انرژی های مثبت باز کنیم. اغلب چیزهایی که باید آنها را رها کنیم، افکار، باورها و داشته های منفی هستند. برعکس قانون جذب که به جذب انرژی مثبت می پردازد، قانون خلاء در صدد حذف انرژی های منفی است. چیزهایی که با درگیر کردن ذهن و افکارمان باعث درجا زدن و عقب ماندن از پیشرفت مان در زندگی و موفقیت می شوند. افکار و باورهای منفی به شدت انرژی فرا را می گیرند و باعث ضعیف شدن او می شوند.

تفاوت قانون جذب و قانون خلاء از جنبه ای دیگر

تفاوت کوچک دیگری که بین قانون خلاء و قانون جذب وجود دارد، جایگاه آنهاست. قانون خلاء به نوعی مقدمه قانون جذب است و قبل از آن باید استفاده شود. تا قانون خلاء فضایی مناسب برای افکار وا نرژی های مثبت ایجاد نکند، قانون جذب نمی تواند این انرژی ها را جذب کند. با رها کردن و حذف داشته های مزاحم و بدرد نخور، جای برای دریافت دستاورهای جدید و مفید باز می شود.

تفاوت های موجود بین قانون جذب و قانون خلاء چندان قابل توجه و خیلی بزرگ نیست. با اغماض و نادیده گرفتن این تفاوت های جزئی می توان گفت که قانون خلاء به نوعی قشمتی جدا نشدنی از قانون جذب است. حذف افکار و انرژی های منفی بخش جدایی ناپذیر قانون جذب است و این کار به عهده قاون خلاء است.

برای رسیدن به سعادت و موفقیت، در کنار تمام قانون های طبیعی و نیاهزای اساسی دیگر به این دو قانون هم نیاز داریم تا مسیری هموار به سوی سعادت و کامیابی داشته باشیم.

۳.۳/۵ - (۳ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
دوره آموزش کارشناس جذب شوید
دوره برتری شدید
1
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx