7 کلید درمورد کتاب ماتریکس الهی نوشته برادن گری

2 comments
14 Min Read

در این مقاله سعی داریم ۷ نکته در مورد کتاب ماتریکس الهی را برای شما ارائه کنیم. پس با ما همراه باشید.

کلید اول

اولین کلید در خصوص ماتریکس الهی بیان می کند که ماتریکس همچون ظرفی است که جهان را دربر گرفته، همچون پلی همه چیز را به هم متصل می کند ، و نیز مانند آینه ای هر آنچه را که خلق کرده ایم  به ما نشان می دهد. بنابراین هر کار ما در زندگی بر بخش دیگر زندگیمان تاثیرگذار می گذارد. برادن ماتریکس را با سه ویژگی ظرف، پل و آینه معرفی می کند. بنابراین ماتریکس کل جهان را در بر می گیرد، همه چیز را بهم متصل می کند و پیوند می دهد و درنهایت هرآنچه را که خلق کرده ایم به ما نشان می دهد. بحث در مورد مؤلفه های ماتریکس الهی برای درک زبان مهم است.

مفهوم ظرف

بطور  ایده آل ، مردم در دهکده های کوچکی زندگی می کنند که از یکدیگر تاثیر می پذیرند و در نتیجه ما هر روز بر یکدیگر تأثیر می گذاریم. جامعه جهانی وزن قابل توجهی احساس می کند. بر این اساس ، روابط با مردم، شکل و ماهیت جهان را تغییر می دهد. بنابراین، نقشی که ماتریکس الهی بازی می کند این است که همچون آینه ای اعتقادات و روابط افراد را شکل می دهد.

مفهوم پل

همانطور که در ابتدا گفته شد نگاهی به مفهوم پل ، نشانگر این است که تصمیماتی که افراد می بایست در مواقع مورد نیاز بگیرند ، در انتخاب زندگی لذت بخش و مسالمت آمیز و یا برعکس در انتخاب زندگی کسل کننده یا غیر مسالمت آمیز نمود پیدا کرده و حائز اهمیت است. درگیری و جنگ در نهاد انسان بوده و درخلقت انسان است و همین انسان ها در پیشرفت تکنولوژی و اکتشاف در فضای بیرونی موثر هستند. این مفهوم نشان دهنده این واقعیت است که انسان ها می توانند از امکاناتی که در اختیار دارند درجهت مفید و یا مخرب استفاده کنند.

مفهوم آینه

آینه بازتابی از چگونگی تاثیر رفتارهای فردی بر افراد دیگر جامعه است.

روابط مختلف مؤلفه اصلی یک جامعه را تشکیل می دهد بنابراین، روابط مختلف از روابط بین مردم با یکدیگر تاثیر می پذیرد. مفهوم آینه در حقیقت از رفتارهای فردی و اعمال در همان جامعه و یا جوامع دیگر در قبال افراد دیگر حمایت می کند. سنت ها و اعتقادات یک شخص می تواند نمایانگر سنت و اعتقادات کل جامعه باشد. از این رو فرد آینه جامعه است و باید به دنبال توضیح آن باشد.

جهان کوانتومی

انسان نباید به دنبال کشف بیشتری باشد چرا که اکتشاف ذرات کوانتومی جهان باعث تفکر و تعمق می شود، بسیار ساده است دنیا با زمان، مکان و مرگ محدود نمی شود در عوض جهانی که در آن زندگی می کنیم جایی غیر محلی است که در آن همه چیز به هم مرتبط است. این ادعا قویاً توسط دین رادین ، دانشمند ارشد انستیتوی علوم نئوتیک تأیید شده است. رشته کوانتومی با همه چیز در ارتباط است و تحقیقات ثابت می کند، وقتی از زمان خود را برای درک کامل استفاده می کنیم ، بهبود می یابیم و به آرامش می رسیم. استدلال های نویسنده به طور واضح به برخی واقعیت های مرتبط اشاره دارد و یک کشف بزرگ است که اکثر مردم از جمله رسانه های اصلی به آن توجهی نمی کنند.

کلید دوم

به گفته گرگ برادن ، کلید دوم در ماتریکس الهی بیان می کند که تا چه اندازه اتفاقات مختلف در جهان به هم پیوسته اند. نویسنده اظهار می کند که ماتریکس الهی از نظر هولوگرافیک به این معناست که هر بخش از میدان کوانتومی شامل تمام چیزهای دیگر در زمینه کوانتومی است. علاوه بر این ، آگاهی براساس اعتقادات ، هولوگرافی است. به عنوان مثال ، همیشه با افرادی که دوستشان داریم به دعا می نشینیم. ارتباطات مردم در جامعه با یکدیگر به عنوان تسهیل کننده عمل می کند، لازم است افراد در یک جامعه با احترام و ملاحظه به اعتقادات و رفتارهای جوامع مختلف برخورد می کنند. علاوه بر این منشاء همه اتفاقات از ما است چرا که ما بخش جدایی ناپذیر اتم ها، ستاره ها و DNA  هستیم.

انسانها بخشی از جهان باقی می مانند همان گونه که همه چیز در جهان ارتباط عمیق تری با چیزی شبیه خود دارد. آنچه نویسنده دریافته است نشان میدهد هیچ چیز در جهان چه از لحاظ فردی و یا در سطح کشور به تنهای و بدون تامل و وجود قوانین حیاتی پابرجا نیست و لازمه ی بقا تعامل با یکدیگر است.

بنابراین ارتباط با ماتریکس الهی سبب می شود بخشی از زندگی که به افراد تحمیل شده است با ایمان و عمل آن ها منجر به بهبود دنیا و یا کاملاً بر عکس سبب وخیم تر شدن شرایط جهان شود. بنابراین راه رسیدن به ماتریکس الهی این است که بدانیم چگونه درشرایط مختلف کار و تلاش کنیم و اصلا چرا ما به این حلقه متصل شده ایم و معنی آن چیست. اینها با تصویرسازی خودمان متفاوت است ما با جدایی از جهان نمیتوانیم کاری از پیش ببریم اما احتمالا با بخشی از جهان شدن میتوانیم.

کلید سوم

سومین کلید ماتریکس الهی می گوید وارد کردن نیرو به جهان هستی مهم است، لازم است در بطن جهان به خودمان نگاه کنیم  تا بتوانیم از هر جنبه ای خود را از جـهان هستی جدا کنیم. این بدان معانست که ماتریکس الهی چـگونه گذشته، حال و آینده را به هم متصل می کند و همچون ظرفی زمان را در خود نگه می دارد.

در این حالت ، اتصال و ارتباط بین هر آنچه در زمین وجود دارد ، بسیار عمیق است. درنتیجه انتخاب های ما تحت تاثیر استمرار ارائه شده توسط ماتریکس صورت می گیرد. همانگونه که نویسنده آن را تجزیه و تحلیل میکند هر آنچه تا کنون بوده و هست از ارتباط عمیق موجود در ذرات نشات می گیرد. دستیابی به صلح ، فراوانی ، شفابخشی ، شغل ، روابط و تجربیات و ارتباط بین آنها در جهان هستی ، روشی مطمئن برای یافتن شادی است.

آزمایشات علمی، به منشأ جهان از میدان کوانتومی اشاره میکند که به طور مساوی در جهان پخش شده و فقط توسط مردم به رسمیت شناخته می شود. حمایت از این یافته ها به وسیله تغییر دانش علمی و تفکر ما، به نیرویی که در ماتریکس الهی نهفته است کمک می کند.

منشا ماتریکس

منشاء ماتریکس منسوب به انفجاری در جهان است. انفجاری که از طریق رهایی انرژی عظیم صورت می گیرد. در ۲۰ میلیارد سال پیش و ۱۳ میلیارد سال پیش ، جهان کوچک به دلیل حرارت زیاد منفجر شد و الگویی از انرژی را که تا امروز وجود دارد ایجاد کرده است. الگوی انرژی در سراسر جهان هستی  گسترش می یابد، همه چیز و محیط اطراف آن به طور قابل ملاحظه ای میدان کوانتومی تشکیل می دهد. از این رو ، ماتریکس الهی ایجاد می شود و به عنوان یک آینه چند بعدی عمــل می کند و گاهاً بازتابــی از احساسات و اعتقادات در جهان به وجود می آورد.

میدان کوانتومی و ماتریکس الهی

نظریه بیگ بنگ نحوه ارتباط همه چیز را با وجود تفاوت بسیار زیاد توضیح می دهد. در آزمایشی که در دانشگاه ژنو انجام شد ، تک فوتونها به دو قلوهای یکسان تقسیم شدند و توضیح احتمالی در مورد اتصال آنها وجود دارد. قطعاً ، به همان روشی که فوتون ها و ذرات ایجاد می شوند ، ارتباط متقابل در همه چیز ایجاد می شود ، چه وابستگی فیزیکی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.

کلید چهارم

براساس کلید شماره چهار مطابق با اظهارات نویسنده، ذرات به هم متصل می مانند تا زمانی که بصورت فیزیکی به هم متصل باشند. در بعضی مقاطع ، جهان کوچک و همه چیز از نظر جسمی به هم پیوسته اند و تنها با انرژی انفجار بزرگ از هم جدا می شوند. خوانندگان این کتاب را جالب می خوانند اما اغلب، به شواهد علمی برای ادعاهای اساسی اعتماد دارند.

کلید پنجم

کلید پنجم تمرکز روی آگاهی است، عملی که سبب ایجاد و خلق اتفاقات مهم می شود. تلاش برای ایجاد کوچکترین ذره در هر دو جهان کوانتم از اتم و جهان پهناور بیرونی فقط از طریق آگاهی امکان پذیر است. آگاهی کمک می کند رویاهایمان به واقعیت در زندگیمان تبدیل شود بنابراین توانایی ما در درک زندگی به تفکر ما شکل می دهد.

به گفته نویسنده، ماتریکس الهی با شواهدی کار می کند که به ما نشان می دهد قدرت در ناخودآگاه ما وجود دارد اما انرژی بشر به واقعیت نیاز دارد. در نهایت ، این می تواند پیامدهایی مانند شفابخشی ، جنگ ، صلح یا رنج را در پی داشته باشد. احتمالاً این یادآوری به منظور جستجو در تحولات بیرونی زندگی می تواند به بزرگترین اشتباه در نگاه به جهان هستی منجر شود.

کلید ششم

کلید ششم قدرت مورد نیاز ما را نشان می دهد و ما را قادر می سازد تا تمام تغییراتی را که انتخاب می کنیم ایجاد کنیم. توانایی های ما به تمرکز ما بستگی دارد، به روشهایی که با آن ها از قدرت آگاهی استفاده می کنیم. به همین ترتیب بین کار کردن برای نتیجه گرفتن، و تفکر برای تأثیر مطلوب، تفاوت وجود دارد. نویسنده از دیدگاه نویل استفـاده می کند تا توضیحی بهتر از کتاب و قدرت آگاهی ارائه دهد و نشـان می دهد که وقتی افراد بـرای رسیدن به چیزی تلاش می کنـند، سفر شروع می شود و پایان نمی یابد. بنابراین شناسایی هدف و راه اندازی نقاط عطف برای دستیابی به آن، ما را در مسیر درست قرار می دهد تا در روند تولید آن که هنوز ذهن ثبت نکرده است قرار بگیریم.

این کار با درک امکانات شروع می شود و با تحقق رویاها و دیدن پاسخ های دعاهایمان ، به درک خیالات خود می پردازیم. درک چگونگی عملکرد فیزیک کوانتومی در این کتاب از آنجایی که جهان، زندگی و اجساد ما به نوعی با این احتمالات ارتباط دارد تأکید شده است.

کلید هفتم

در کلید هفتم، هنگامی که روی خود آگاهی متمرکز می شویم ، می بینیم نتیجه واقعی دنیای ما است. در حال حاضر به عنوان علاقه مندان به این کتاب ، شما درمی یابید که مسئله اصلی ما درباره تاثیر نقش ما در جهان است. ظاهراً با تلاش برای فهمیدن چگونگی عملکرد مشاهدات علمی در این زمینه می توان از آن استفاده سودمندانه در زندگی داشت. به عنوان مثال ، آزمایش شکاف هسته ای یافته هایی را نشان می دهد که بعضی اوقات رفتار الکترون ها مطابق انتظارات ما در زندگی روزمره اتفاق می افتد همانطور دیگران را متمایز می کنیم.

آگاهی نقش به سزایی در جهان دارد و به ما کمک می کند ماجراهای جدیدی را کشف کنیم ، خصوصاً هنگامی که الکترون ها در ذرات حرکت می کنند. ماتریکس الهی نقش مهمی را در این خصوص ایفا می کند و به عنوان محتوی همه مشاهدات فقط با ایجاد شرایط آگاهانه مانع از درک واقعیت می شود. ما باید فراتر از توهماتی که جهان گاهی در دام آن می افتد گام برداریم و درس ارزشمند تعادل در انتخاب افکار ، احساسات و عقاید با یک امکان جدید را یاد بگیریم.

۴.۵/۵ - (۵۷ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

2 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
2
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx