علم ثروتمند شدن – فصل اول

نظرات 34
7 دقیقه مطالعه

rich-vs-wealthy

در مدح فقر هر چقدر هم مدیحه سرایی شود این حقیقت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که داشتن یک زندگی کامل و توأم با موفقیت بدون کسب ثروت امکان پذیر نیست. هیچ انسانی بدون در اختیار داشتن پول فراوان نمیتواند به بالاترین درجه ی رشد روحی و یا شکوفایی استعدادهای خود برسد. انسان برای رشد روحی و شکوفایی استعدادهایش به امکاناتی نیاز دارد که بدون پول نمیتواند آنها را تهیه کند. جامعه ی انسانی طوری سازماندهی شده است که مالکیت و استفاده از این امکانات صرفا از طریق پول ممکن است. لذا علم ثروت اندوزی را میتوان پایه و اساس تمامی پیشرفتهای بشری دانست. هدف از زندگی، رشد و بالندگی است و حق هر موجود زنده ای است که قابلیتهای خود را تا حد امکان رشد دهد. حق حیات در انسان به این معنا است که او حق دارد از تمامی امکانات ممکن به طور آزادانه و نامحدود در جهت رشد و بالندگی جسمی، روحی و ذهنی استفاده کند یا به بیان دیگر او حق دارد که ثروتمند باشد. مفهوم ثروت در این کتاب یک مفهوم استعاری نیست. معنی واقعی ثروتمند بودن قناعت به کمی نیست. هرکس که بتواند از امکانات بیشتری استفاده کند و لذت ببرد نباید به کم قانع باشد. هدف از خلق طبیعت، شکوفایی و بالندگی و رشد حیات است و هر انسانی باید بتواند هر آنچه را که به قدرت شکوه، زیبایی و زندگی پربار و غنی مربوط میشود در اختیار داشته قناعت به کمتر از آن گناه است.

ثروتمند کسی است که تمامی امکانات لازم را برای یک زندگی پربار در دست دارد. هیچ انسانی نمیتواند بدون پول فراوان، تمامی نیازهای خود را بر آورده سازد. امروزه زندگی بسیار پیشرفته و پیچیده شده است و هر زن و مرد معمولی برای رسیدن به خواسته های خود به ثروت زیادی نیاز دارد. گرایش و میل ذاتی هر انسان، تبدیل شدن به آن چیزی است که قابلیتهای آن در درون وی به امانت نهاده شده است. ما باید بپذیریم که خواهان آن بودنی هستیم که میتوانیم باشیم.

معنای موفقیت در زندگی این است که همان چیزی شویم که میتوانیم و میخواهیم.

این کار را میتوانیم با استفاده از امکاناتی انجام داد که ثروت امکان خریداری آنها را به ما می دهد. درک و شناخت علم ثروت اندوزی از ضروری ترین دانش ها است. هیچ اشکالی ندارد اگر که بخواهید ثروتمند شوید. تمایل به ثروت در واقع گرایش به زندگی غنی تر، پربارتر و سرشارتر است که این میل قابل تحسین وستایش است.

1

انسانی که فاقد یک زندگی پربار است انسانی غیرطبیعی است. کسی که نخواهد در جهت رسیدن به خواسته ی خود پول کافی در دست داشته باشد غیرطبیعی است.

انسان با سه انگیزه و هدف زندگی میکند. ما برای جسم، ذهن و روح خود زندگی میکنیم. هیچکدام از موارد فوق بر دیگری برتر یا مقدس تر نیستند. همگی به یک اندازه مطلوب هستند وحیات پربار در هر کدام از سه عرصه ی جسم، ذهن و روح در گرو تجلی پربار آن دو عرصه ی دیگر است. درست و شرافتمندانه نیست صرفا در خدمت روح زندگی کرد و جسم و ذهن را به کناری گذاشت. زندگی کردن درخدمت ذهن و نادیده گرفتن نیازهای جسمی و روحی نیز خطا است. همگی با نفرت انگیزحیات صرفا جسمانی و انکار نیازهای روحانی و ذهنی آشنا هستیم. حیات واقعی به معنای تجلی کامل آن چیزهایی است که انسان بتواند با استفاده از جسم، ذهن و روح  خود به عرصه برساند. هیچ انسان پیش از آنکه جسماش در تمامی کارکردهای خود به کمال نرسیده باشد به سعادت واقعی و رضایت نمیرسد. همین مطلب درباره ی روح و ذهن هم صادق است. در جایی که احتمال به ظهور نرسیدهای وجود دارد و یا بالقوهای بالفعل نشده است، میل ارضاء نشده ای وجود خواهد داشت و این میل همان احتمالی است که میخواهد متجلی شود و یا بالقوهای است که در طلب به فعلیت درآمدن است.

انسان نمیتواند بدون غذای مناسب و لباس راحت و سرپناه گرم و رهایی از رنج  و زحمت طاقت فرسای کارجسمی حیات کاملی را تجربه کند. استراحت و تفریح در یک حیات کامل جسمی ضروری است. انسان نمیتواند بدون کتاب و زمانی کافی برای مطالعه و داشتن فرصت سفر و همچنین داشتن دوستانی که از لحاظ عقلی او را رشد دهند، یک حیات کامل ذهنی را تجربه کند.

برای یک حیات کامل ذهنی باید تفریحات عقلی در اختیار داشت. باید بتوان آثار هنری زیبا را در اطراف دید و آنها را ستود. حیات روحی کامل، نیازمند عشق ورزی است و فقر مانع از تجلی عشق میشود.

بالاترین  درجه ی سعادت روحی در انسان زمانی است که بتواند هدیه ای را به عزیزانش تقدیم کند. عالیترین و طبیعی ترین تجلی عشق در بخشش است.

انسانی که نتواند هدیه ای را ببخشد نمیتواند خود را به عنوان همسر و پدر یک شهروند و یا یک انسان به درستی ایفا کند. در استفاده از امکانات مادی است که انسان حیات کامل جسمانی را درک میکند. ذهن خود را پرورش میدهد و روح خود را میگشاید. بنابراین ضروری است که انسان ثروتمند باشد. ثروتمند بودن و پولدار شدن حق مسلم شماست و هیچ زن و مرد طبیعی نمیتواند به غیر از این فکر کند. کامل حق دارید که توجه کامل خود را به علم ثروت اندوزی برای پولدار شدن سریع معطوف کنید. زیرا که شرافتمندانه ترین و ضروریترین دانشهاست. اگر از مطالعه ی این دانش سرباز زنید، در وظیفه ای که نسبت به خود و بشریت و حتی خدا دارید کوتاهی کرده اید.

لذا بزرگترین خدمتی که میتوانید به بشریت کنید این است که بهره ی لازم را از وجود خود ببرید.  

3.3/5 - (3 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

34 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
34
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx