قانون های مفید جهانی موفقیت

2 comments
9 Min Read

concept-of-business-success_23-2147521230

۳۰ قانون مفید جهانی موفقیت

۱- قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی، علت یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشیم چه نداشته باشیم. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را که بخواهیم می توانیم انجام دهیم به شرط آن که تصمیم بگیریم که دقیقاً چه می خواهیم و سپس عمل کنیم.

۲- قانون ذهن

ما تبدیل به همان چیزی می شویم که درباره آن بیشتر فکر می کنیم. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنیم که واقعاً طالب آن هستیم.

۳- قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون ما تجلی فیزیکی دنیای درون ماست. کار اصلی ما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنیم. زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنیم و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون ما تحقق پیدا کند حفظ کنیم.

۴- قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی ما بازتاب زندگی درونی ماست. بین طرز تفکر و احساسات درونی ما، و عملکرد و تجارب بیرونی مان رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیت های ما بازتاب دنیای درونی ماست.

۵- قانون باور

هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشیم به واقعیت تبدیل می شود. ما آن چه را که می بینیم که قبلاً به عنوان باور انتخاب کرده ایم. پس باید باورهای محدودکننده ای را که مانع موفقیت ما هستند شناسایی کنیم و آنها را از بین ببریم.

۶- قانون ارزش ها

نحوه عملکرد ما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات ما هماهنگ است. آنچه که ارزش هایی را که واقعاً به آن اعتقاد داریم بیان می کند ادعاهای ما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های ما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

۷- قانون انگیزه

customer-success-cover2

هر چه می گوییم یا انجام می دهیم از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز ما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.

۸- قانون انتظار

اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونمان داشته باشیم آن چیز به وقوع می پیوندد. ما همیشه هماهنگ با انتظارات مان عمل می کنیم و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانمان تأثیر می گذارد.

۹- قانون تمرکز

هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنیم در زندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنیم که واقعاً طالب آن هستیم.

۱۰- قانون عادت

حداقل ۹۵ درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است. پس می توانیم عادت هایی را که موفقیت مان را تضمین می کنند در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.

۱۱- قانون انتخاب

selection

زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است.

۱۲- قانون تفکر مثبت

برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است. شیوه تفکر ما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات ماست.

۱۳- قانون تغییر

تغییر، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

۱۴- قانون کنترل

سلامتی، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود می آید.

۱۵- قانون مسوولیت

هر چه و هر کجا که هستیم به خاطر آن است که خودمان این طور خواسته ایم. مسوولیت کامل آنچه که هستیم، آنچه که به دست آورده ایم و آنچه که خواهیم شد بر عهده خود ماست.

۱۶- قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می گیریم. همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست می گیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنیم به این دلیل است که بیشتر می بخشیم.

۱۷- قانون خدمت

پاداش هایی را که در زندگی می گیریم با میزان خدمت ما به دیگران رابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار کنیم و توانایی های خود را افزایش دهیم، در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می کنیم.

۱۸- قانون تأثیر تلاش

همه امیدها، رویاها، هدف ها و آرمان های ما در گرو سخت کوشی است. هر چه بیشتر تلاش کنیم؛ موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد.

۱۹- قانون آمادگی

fitness-hero-image-v1

در هر حوزه ای موفق ترین افراد، آنهایی هستند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می کنند. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است.

۲۰- قانون حد توانایی

شاید برای انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشته باشد ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست. هر چه بیشتر کار کنیم کارایی بیشتری پیدا می کنیم. اما باید اموری را بر عهده بگیریم که در حد توانمان باشد.

۲۱- قانون تصمیم

مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است. در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم.

۲۲- قانون خلاقیت

ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دست یابد. هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود است آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.

۲۳- قانون استقامت

معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها، شکست ها و ناامیدی ها ست. استقامت ویژگی اساسی موفقیت است. اگر به اندازه کافی استقامت کنیم، طبیعتاً سرانجام موفق خواهیم شد.

۲۴- قانون صداقت

خوشبختی زمانی سراغ ما می آید که تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنیم. همواره باید با آن بهترین بهترین ها که در درون مان وجود دارد صادق باشیم.

۲۵- قانون انعطاف پذیری

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشیم، اما در مورد روش دست یابی به آنها انعطاف پذیر باشیم. در عصر تحولات سریع و رقابت شدید، اتعطاف پذیری.

۲۶- قانون خوشبختی

کیفیت زندگی ما را احساس مان در هر لحظه تعیین می کند و احساس ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامونمان مشخص می سازد، نه خود وقایع. هرگز برای این که تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشیم دیر نیست. کافی است گذشته را مرور کنیم و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته ایم تغییر دهیم.

۲۷- قانون تعجیل

ما همواره دوست داریم که هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم، به همبن دلیل است که در تمام عرصه های زندگی بی قراریم.

۲۸- قانون فرصت

building-bridges

بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید. پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست.

۲۹- قانون خود شکوفایی

ما می توانیم هر چه را که برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود به آن نیاز دارید بیاموزیم. آنهایی که می آموزند توانا هستند.

۳۰- قانون بخشندگی

هر چه بیشتر، بدون انتظار پاداش، به دیگران خدمت کنید، خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد. آن هم از جاهایی که اصلا انتظار ندارید. شما تنها در صورتی حقیقتا خوشبخت خواهید شد که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید.

۴.۶/۵ - (۳۱ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

2 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
2
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx