چگونه از قانون جذب در تغییر سرنوشت خود استفاده کنیم؟

Add a Comment
12 Min Read

سرنوشت از جمله اصطلاحاتی است که بسیاری از ما در طول روز آن را می شنویم. هر کس بر این عقیده است که سرنوشت متفاوتی دارد. اما برای بسیاری از مردم این سوال و مسئله پیش می آید، که آیا سرنوشت را می توان تغییر داد. آیا سرنوشت انسان غیر قابل تغییر است. این سوال به ویژه برای افرادی که از قانون جذب استفاده می کنند، بسیار مطرح می شود. چرا که یکی از اهداف بسیاری از مردم استفاده از قانون جذب در تغییر سرنوشت و رسیدن به موفقیت ها است.

سرنوشت

سرنوشت (Destiny) با تقدیر از جمله اصطلاحات و مفاهیم قدیمی و دیرینه در میان مردم است. بسیاری از ما در طول روز این کلمات را از اطرافیان و دوستان خود می شنویم. کلمات و اصطلاحاتی که در پاسخ به رویدادهای و وقاع مختلف در زندگی بیان می شود. بیشتر از این کلمات در زمانی که اتفاق ناگواری برای انسان رخ می دهد، استفاده می شود. اصطلاحاتی مانند این که خواست خدا نبود. حتما حکمتی داشته است. حتما قسمت این بوده که ضرر نکنی و غیره معمولا جملاتی هستند که برای سرنوشت و تقدیر استفاده می شود.

وقتی این جملات و اصطلاحات استفاده می شود، منظور این است که اتفاقات و رویدادهای مثبت و منفی که در زندگی انسان رخ می دهد، همگی از پیش تعیین شده هستند. بنابراین انسان هیچ تاثیری بر روی زندگی خود ندارد و هر اتفاقی که برایش می افتد، به خواست خدا است و خارج از اراده انسان می باشد.

این گونه برداشت از سرنوشت و زندگی انسان را موجودی منفعل در نظر می گیرد که توانایی تغییر سرنوشت و زندگی خود را ندارد. بنابراین باید به اتفاقاتی که در زندگی خود رخ می دهد رضایت داشته و آن ها را بپذیرید.

سرنوشت و ادیان

سرنوشت و تقدیر در بیشتر ادیان مورد تاکید بوده و در دین اسلام هم به این مورد اشاره شده است. با وجود این که سرنوشت از قبل نوشته شده است و بر اساس توالی تاریخی رخ می دهد. ولی با این حال، به دلیل این که انسان از اختیار برخوردار است، بنابراین همیشه این سوال و دغدغه برای انسان مطرح بوده است که آیا می تواند با استفاده از اختیار، سرنوشت و تقدیر خود را تغییر دهد؟ تغییر سرنوشت و چگونگی آن و حتی امکان تغییر کردن آن از جمله دغدغه هایی است که بسیاری از افراد در جامعه با آن درگیر می باشند. به ویژه افرادی که بر روی قانون جذب کار می کنند، بیشتر با این فکر و دغدغه درگیر می باشند.

قانون جذب

قانون جذب از جمله قوانینی است که به تازه گی به دنیا معرفی شده است. با وجود این که از مطرح شدن این قانون چند دهه بیشتر نمی گذرد، ولی با این حال، این قانون بسیار در بین مردم محبوبیت پیدا کرده است و امروزه بسیاری از افراد به تغییر در زندگی و رسیدن به موفقیت به این قانون روی آورده اند.

بر اساس قانون جذب انسان می توان با استفاده از این قانون خوبی ها، ثروت و سلامتی را جذب زندگی خود کند. این قانون به ما می گوید که کائنات بر اساس افکار و فرکانسی که از افکار انسان به آن ارسال می شود، به ما پاسخ می گوید. بنابراین وقتی انسان به ثروت، رفاه، سلامتی و خوشبختی فکر می کند، بنابراین این مسائل و موضوعات را به زندگی خود جذب می نماید. اما زمانی که انسان همیشه از فقر، بدبختی و غیره می گوید، ناخودآگاه این مسائل را به زندگی خود جذب می کند. بر این اساس، انسان بر اساس افکار و خواست هایی که دارد، می تواند زندگی خود را به سوی ثروت، خوشبختی و رفاه سوق دهد. همچنین بر عکس خود را به فقر و بدبختی بیافکند.

قانون جذب به انسان یاد می دهد، که چگونه بتواند زندگی و آینده خود را تغییر دهد. از این رو، برای بسیاری از افراد که به استفاده از قانون جذب روی می آورند. استفاده از آن و تضاد ظاهری که بین قانون جذب در تغییر سرنوشت انسان وجود دارد، به یک مشکل اصلی تبدیل می شود.

قانون جذب در تغییر سرنوشت

قانون جذب در تغییر سرنوشت

وقتی به استفاده از قانون جذب روی می آوریم. اولین و مهم ترین نکته ای که ذهن انسان را به خود مشغول می کند رابطه قانون جذب با سرنوشت است. در نگاه اجمالی و اولیه به قانون جذب و سرنوشت این دو را با هم متضاد می یابیم. چرا که بر اساس عقیده بسیاری از افراد سرنوشت انسان از ابتدای آفرینش و خلقت وی تعیین شده است و تمام کارهایی که انسان در طول زندگی خود انجام می دهد و همه اتفاقاتی که برای وی روی می دهد، بر اساس سرنوشتی است که از ابتدا به وسیله خداوند برای وی تعیین شده است.

بنابراین در نگاه به سرنوشت، انسان موجودی است که اختیار زیادی از خود ندارد. همان طور که به اجبار به دنیا می آید و به اجبار نیز از دنیا می رود. بنابراین همه کارهایی که در زندگی فرد روی می دهد، هم از روی اجبار است. بر این اساس انسان نمی تواند زندگی خود را تغییر دهد و از سرنوشتی که برایش نوشته شده است بگریزد.

این در حالی است، که قانون جذب به دنبال تغییر زندگی انسان است. بنابراین اگر سرنوشت چیزی است که از قبل نوشته شده و ثابت است. در این صورت چگونه می توان با استفاده از قانون جذب در تغییر سرنوشت استفاده کرد؟ آیا اصلا تغییر سرنوشت امکان دارد؟ می توان اتفاقات و روی دادهایی که در زندگی انسان روی می دهد، را بر اساس قانون جذب تغییر داد؟ این گونه سوالات و مسائل در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد و این افراد در پی یافتن پاسخی برای این موضوع می باشند که چگونه با استفاده از قانون جذب به تغییر سرنوشت خود بپردازند.

نحوه استفاده از قانون جذب در تغییر سرنوشت

برای این که به پاسخ این سوال خود که چگونه می توان از قانون جذب برای تغییر سرنوشت خود استفاده کرد به این نکته باید دقت داشته باشید که تعریف خود را از سرنوشت تغییر دهید. درست است که سرنوشت انسان از قبل توسط خداوند تعیین شده است. ولی این سرنوشت که از قبل تعیین شده است، سرنوشت حتمی و محتوم نیست. چرا که خداوند انسان را تنها در مسیری هدایت می کند که انسان می خواهد. بنابراین انسان می تواند بر اساس خواست و آروزی خود سرنوشت خود را تغییر دهد. بر این اساس تغییر سرنوشت چیزی غیر قابل ممکن نیست.

چرا که انسان می تواند به تغییر آن مبادرت ورزد. بنابراین در قانون جذب هم انسان با استفاده از راهنمایی ها و توصیه هایی که این قانون دارد، می تواند سرنوشت خود را تغییر دهد. برای این منظور کافی است که انسان قانون جذب را به صورت درست و دقیق در زندگی خود اجرا نماید. در این صورت خواهد دید که چگونه سرنوشتش تغییر پیدا می کند.

منبع اتفاقات بد زندگی

بنابراین ما اگر در زندگی به چیزی نمی رسیم و یا اتفاق بدی برای ما رخ می دهد، این بدان معنا نیست که این اتفاق و یا رویداد برای ما از قبل نوشته شده است. چرا که خداوند عادل و حکیم است. بنابراین امکان ندارد، که  خداوند برای انسان چیز بدی را بخواهد. بلکه این خود انسان است که چنین وقایع و اتفاقاتی را برای خود رقم می زند. خداوند در اتفاق افتادن چنین حوادثی در زندگی انسان نقشی ندارد.

چرا که اگر بدون هیچ دلیل و مدرکی انسان بیمار می شود و یا بیماری لاعلاج پیدا می کند که آن را به خدا نسبت دادن بر خلاف عدل و عدالت خدا است. در حالی که انسان با قرار گرفتن در فرکانس این گونه حوادث و اتفاقات آن ها را جذب زندگی خود می کند و به همین دلیل اتفاقات خوب و یا بد در زندگی انسان روی می دهد.

به همین دلیل می توان با استفاده از قانون جذب به تغییر سرنوشت خود پرداخت. برای تغییر سرنوشت خود کافی است که در مسیر فرکانسی که دوست دارید، قرار بگیرد. به این صورت کائنات هر آنچه را که شما می خواهید را به شما می دهد. پس این گونه افکار و تفکرات که سرنوشت قابل تغییر نیست را کنار بگذارید و با استفاده از قانون جذب سعی کنید که سرنوشت خود را تغییر داده و خودتان بر اساس خواست و تمایل خود سرنوشت خود را بنویسید.

جمع بندی

سرنوشت و قانون جذب از جمله اصطلاحاتی است که بسیاری از ما در طول روز آنها را می شنویم. برای بسیاری از افراد که این دو کلمه را با هم می شنوند. دچار تعجب می شوند. چرا که در نگاه اول این دو کلمه و قانون با هم دیگر سازگاری ندارند. چون که سرنوشت در نگاه بسیاری از مردم از قبل تعیین شده است. سرنوشت انسان قبل از تولد نوشته شده است و تا آخر عمر ثابت است. چنین برداشتی از سرنوشت موجب می شود که انسان خود را محکوم به سرنوشت خود بداند و این طور فکر نماید که هیچ اختیاری ندارد. هر آنچه که برای انسان رخ می دهد، بر اساس سرنوشت از قبل تعیین شده است.

این در حالی است که قانون جذب در صدد تغییر زندگی انسان است. در قانون جذب انسان موجودی است فعال که اختیار تمام امور زندگی خود را بر عهده دارد. بر اساس این قانون انسان می تواند زندگی خود را تغییر دهد و به هر آنچیزی که می خواهد برسد. قانون جذب می گوید، که هر اتفاقی که در زندگی انسان رخ می دهد ناشی از خود انسان است. بر اساس این طرز فکر قانون جذب با سرنوشت تضاد دارد. اما باید به این نکته توجه داشت، که سرنوشت امری محتوم و غیر قابل تغییر نیست. بلکه انسان می تواند بر اساس قانون جذب در هر مرحله از زندگی سرنوشت خود را تغییر دهد و به نوعی سرنوشت خود را بخرد.

۴.۵/۵ - (۳۰ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx