کائنات همیشه پاسخ بلی می دهد!

1 comment
11 Min Read

این مقاله به بررسی قدرت و پاسخ کائنات به خواسته های بشر می پردازد. کائنات در بردارنده انواعی از انرژی است که هر یک از آنها می تواند با انرزی های نهفته در وجود انسان تطابق پیدا کند و مسأله ای را برای او حل کند و بالعکس ممکن است با پنداشت های منفی انسان همسو شود و وضعیت او را در شرایط بدتری قرار دهد.

بنابراین انرژی کائنات صرفاً پاسخ “بلی” به هر خواسته ای می دهد. یعنی به پنداشت های مثبت پاسخ مطلوب و به پنداشت های منفی پاسخ نا مطلوب می دهد. از این جهت، رعایت دو نکته به منظور برخورداری از پاسخ های مطلوب کائنات لازم است. اول، آگاه بودن نسبت به پنداشت های خود و دوم، آگاه بودن نسبت به سخنان خود. با رعایت این دو نکته در راستای تقویت پنداشت مثبت و دوری از پنداشت های منفی، کائنات پشتیبان انسان است.

فقط قدرت کائناتی می داند که چگونه پاسخ “بلی” به درخواست های شما بدهد

 آیا تاکنون متعجب شده اید که چرا وقتی که شما می گویید که چیزی را می خواهید، آن را بدست نمی آورید؟ آیا یک مخلوق بالاتر، الوهیت، کائنات، یا خدا را فوراً به خاطر عدم اجابت خواسته های خود، سرزنش کرده اید؟

اغلب ما یک بار یا بیشتر، این کار را کرده ایم.

اما در اینجا یک چیزی هست که شما لازم است آن را بدانید. خدا شما را داوری یا حکم نمی کند اگر شایسته آنچه که می خواهید باشید. انرژی کائنات-یا هر آنچه شما آن را بنامید- متفاوت است نسبت به اینکه شما سزاوار داشتن یک خواسته برآورد شده باشید یا شخص خوبی باشید که باید پاداش بگیرد. انرژی پاسخ کائنات صرفاً “بلی” به هر خواسته ای است.

این انرژی، که در ما یا اطراف همه ما و هر چیزی هست، تعیین نمی کند که شما نمی توانید هر آنچه که می خواهید داشته باشید. پاسخ کائنات  فقط این است: “بلی، شما می توانید هر آنچه که می خواهید داشته باشید.”

بنابراین، پس چرا، من و شما تملک بر همه خواسته های قلبی خود نداریم.

درجستجوی آنچه که می خواهید باشید

ساده است. ما معمولاً در جستجوی هر آنچه که نمی خواهیم هستیم-خواه می دانیم و خواه نمی دانیم. توجه کنید به چیزهایی که می گویید. مثلاً، شما ممکن است بگویید، “من مشکلات پولی دارم.” پاسخ کائنات این است: “بلی، شما مشکلات پولی دارید.” و آن چیزی است که شما برای بودن به صورت مشکلات پولی بیشتر بیان یا آشکار می کنید.

اگر بگویید، “من با روابط می جنگم. من همیشه با افرادی که بی میل به ارتکاب یا سوء استفاده هستند ملاقات می کنم،”شما به کسب تجربه این نوع از روابط ادامه خواهید داد. قدرت خدا می گوید، “باشد…..بلی…..این آنچه هست که شما در آینده تجربه خواهید کرد.”

خواسته های خود را به روش دیگری بخواهید

هر آنچه که شما می گویید الان دارید یا در گذشته داشته اید چیزی است که قدرت خدا دریافته است که شما در آینده می خواهید. اگر شما چیز دیگری می خواهید خواسته خود را به روش جدیدی بخواهید.

برای مثال، اگر شما پول بیشتری می خواهید، بگویید، “من پول بیشتری دارم،” ” همه پولی که من نیاز دارم بر سر راه من است،” یا “من فراوانی نعمت و خوشبختی را تجربه می کنم.” انرژی کائنات آن را خواهد شنید و به خواسته شما پاسخ خواهد داد.

بنابراین، نگویید، “من پول بیشتری می خواهم.” اگرچنین چیزی بگویید، به خواستن پول بیشتر ادامه خواهید داد. همچنین در نظر داشته باشید: اگر شما از اتفاق مصیبت باری برای خود یا آنانی که دوست می دارید، بترسید فکر هایی که در مورد یک چنین اتفاق ناگواری کرده اید همانند یک مشیت الهی اتفاق می افتد.

پاسخ کائنات

 چگونه به بیشتر آنچه که می خواهید برسید

چگونه شما به بیشتر آنچه که می خواهید می رسید یا تا حدودی بهره مند از امداد الهی در تجلی آرزوهایتان باشید؟ سعی در رعایت دو نکته داشته باشید:

  1. به اندیشه های خود آگاه باشید

شما باید بدانید که به چه فکر می کنید. اگر به این فکر می کنید، “همیشه چیزهای بد برای من پیش می آید،” یا “من هرگز پول کافی نداشته ام،” پاسخ کائنات این خواهد بود: “بلی!”

چرا؟ پنداشت ها گونه دیگری از مشیت الهی است.

و در اینجا مسأله ای وجود دارد: اغلب شما ذهنیتی ندارید که پنداشت ها در تقابل با آرزوهایتان باشد. شما ممکن است تصدیق کنید، ” من در یک دنیای پر از نعمت زندگی می کنم. اتفاقات خوب به راحتی برای من پیش می آید،” اما اگر ذهن شما بر عکس فکر کند، “چیزهای بی ارزش! دنیا پر از کسری است، و شما مجبور هستید به مدت طولانی و به سختی کار کنید برای بدست آوردن حتی بخش کوچکی از آنچه که می خواهید،” شما احتمالاً تجربه بی بضاعتی و مشقت می کنید.

اگر شما در حال فکر کردن به یک پنداشت منفی خاص برای یک مدت طولانی بوده اید …. یا به اندیشیدن به آن ادامه می دهید، با آنچه که شما آرزو می کنید، در کشمکش خواهید بود. حتی اگر بپذیرید که هر چه خواسته اید دارید یا اکنون در حال بدست آوردن آن هستید.

  1. آگاه به سخنان خود باشید

تفکرات با کلمات ذهنی شکل می گیرند. کلماتی که به طور شفاهی بیان می کنید حتی پر قدرت تر هستند. آن چیزی است که شما باید توجه کنید به آنچه که می گویید. شما می توانستید یک سطحی از پنداشت ها و کلمات را روزانه داشته باشید-به ویژه حالت های منفی، زیرا آنها شما را از بروز آرزوهای قلبی بر حزر می دارند.

یادداشت بردارید اگر بگویید:

  • “همیشه اتفاق های بد برای من رخ می دهد” یا ” همیشه اتفاقات خوب برای من پیش می آید.”
  • هرگز به نظر نمی رسد که من در مکان مناسب و زمان مناسب باشم” یا “فرصت همیشه در گوشه و کنار است.”
  • “اگر من این پول را خرج کنم، پول کافی برای پرداخت بدهی خود نخواهم داشت” یا “من می توانم این پول را خرج کنم زیرا به سهولت و به سرعت پول بدستم می رسد و چند برابر به من بر می گردد.”

سپس نگاه های منفی را به نگاه های مثبت تغییر دهید. و نظاره گر درخواست های خود برای اجابت باشید.

این همه انرژی است

اگر شما در کشمکش با برخی از واژه شناسی ای که من در این پست بکار برده ام هستید، هر گونه ذکر الوهیت یا کائنات را کنار بگذارید. با این حال از کلمات انرژی یا نیرو استفاده کنید. در واقع شما ممکن است “نیروی انرژی زا” را امتحان کنید.

به این خاطر است: ما در یک نظام پر انرژی زندگی می کنیم. هر چیزی در بر دارنده انرژی است –مشتمل بر پنداشت ها و کلمات. برای مثال، کلمات گفته شده در مقابل پرده گوش های شما در ارتعاش هستند، به همین دلیل آنها را می شنوید.

دنیای پر انرژی که در آن زندگی می کنیم با هر انرژی که بیرون می آوریم-نیرویی که از آن بیرون می زنیم طنین انداز می شود یا ارتعاش می کند. اگر انرژی ترس یا بی بضاعتی خود را دور کنید، بیشتر از آنچه که در زندگی دارید بدست خواهید آورد. این یک تغییر انرژی ساده است.

به آن فکر کنید به عنوان جذابیت ها ، و در این حالت، جذابیت انرژی را دوست داشته باشید مانند انرژی.

اگر شما انرژی ترس یا بی بضاعتی را رها کنید، بیشتر از آنچه که در زندگیتان هستید، به نظر می رسید. اگر طنین انداز کنید که “من خوشبخت هستم. من مرفه هستم. من ثروتمند هستم. من دوست داشتنی هستم. من سزاوار عشق هستم. من الان عشق دارم،” حدس بزنید با چه لرزشی پیش می روید؟ آن چیزها. و نیروی انرژی زایی که در کائنات در جریان است کمک خواهد کرد که اتفاقات مثبت به سمت شما بیاید-نه به خاطر اینکه شما سزاوار آن هستید بلکه به خاطر مطابقت آن با انرژی شما.

پشتیبانی و پاسخ کائنات  

روی میز من یک یادداشت نصب شده هست، می گوید “کائنات پشتیبان من است.”من سعی می کنم آن را به صورت به خاطر بیاورم به ویژه وقتی که به نظر می رسد که اتفاقات بد در راه است.

در این زمان ها، من نیاز دارم که به خاطر بسپارم که نیروی انرژی زا جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم فقط آنچه را می خواهم می خواهد. در این حالت، همواره پشتیبان من است. آنجا است که از من و خواسته هایم حمایت می کند. همیشه می گوید”بلی”.

بنابراین، لازم است که من در رابطه با خواسته هایم شفاف باشم…….و اینکه چگونه آنها را بر زبان بیاورم.

نتیجه گیری

بر اساس موارد مطرح شده در این مقاله، انسان با پنداشت ها و تفکرات مثبت در ذهن خود می تواند از کائنات برای تأمین خواسته های خود کمک بگیرد. همچنین با پرهیز از پنداشت ها و تفکرات منفی، به پشتیبانی کائنات مانع از بروز اتفاقات بد شود. به طور کلی کائنات در خود دارای انرژی های نهفته ای است و این انرژی ها با هر عنوان و واژه ای که از آنها نام برده شود، از جمله تقدیر و مشیت الهی، قادر خواهند بود که موجبات خوشبختی انسان را فراهم آورند و همچنین مانع شقاوت و بدبختی او شوند.

۳.۹/۵ - (۲۰ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
1
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx