رابطه موفقیت و ثروت چیست؟ | پول و موفقیت کدام یک مهمتر است؟

6 comments
23 Min Read

موفقیت و سرمایه دو کلمه مهم و راهبردی برای ما هستند. می توان گفت که موفقیت و رسیدن به آن هدف زندگی است و بسیاری موفقیت خود را در رسیدن به ثروت می دانند. در حالی که شاید رابطه پول و موفقیت به این راحتی نباشد، که بگویم موفقیت مساوی با ثروت است. بنابراین به دلیل این که، موفقیت و ثروت از جمله چیزهایی هستند، که بسیاری از مردم به دنبال آن می باشد. در این مطلب به بررسی رابطه موفقیت و ثروت می پردازیم.

ثروت و در کنارش موفقیت دو کالای گران بهایی هستند، که همه ما به دنبال آن می باشیم. ولی با این حال، برای بسیاری از ما این سوال مطرح است که بین موفقیت و ثروت چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا افراد موفق افراد ثروت مندی هستند و یا ثروتمندان افراد موفقی می باشند؟ برای یافتن پاسخ این سوالات، همراه ما باشید.

– موفقیت چیست

برای این که رابطه پول و موفقیت را درک کنیم. ابتدا باید به بررسی موفقیت و چیستی آن بپردازیم. موفقیت برای هر می تواند معنای خاصی داشته باشد. رسیدن به هدف، رضایت از کار، رسیدن به پول و ثروت، به دست آوردن مقام، کسب مراتب بالاتر شغلی و یا تحصیلی و غیره می تواند نمونه ای از موفقیت باشد. بنابراین می توان گفت که موفقیت برای هر فرد شامل موارد مختلف و گوناگون می تواند باشد.

با این حال، نکته ای که وجود دارد، این است که موفقیت حاصل تلاش و کوشش افراد است. بدون تلاش و کوشش نمی توان به موفقیت دست یافت. ولی نتیجه موفقیت می تواند متفاوت باشد. گاهی موفقیت سبب کسب ثروت می شود و بسیاری از افراد ثروت مند شدن و کسب ثروت را موفقیت می دانند. در حالی که گاهی موفقیت به ثروت مند شدن ارتباطی پیدا نمی کند. چرا که در برخی مواقع موفقیت به دست آوردن چیزهایی می باشد، که ارتباطی با ثروت و ثروتمندی ندارد.

تعریف دقیق موفقیت

یکی از کلمات و اصطلاحاتی که تعریف خاصی ندارد و می توان برای آن تعاریف بسیار زیادی را ذکر کرد، موفقیت است. همان طور که گفتیم برخی از انسان ها موفقیت را با پول می سنجند. افرادی که موفقیت را با پول و ثروت می سنجند، بسیار زیاد می باشند، ولی با این حال، همه افراد موفقیت را در پول و ثروت نمی دانند. چرا که برخی دیگر موفقیت را در احساس آرامش و شهرت می سنجند.

برخی داشتن زندگی آرام و بی دغدغه را نوعی موفقیت می دانند و برخی دیگر طی کردن مدارج عالی علمی را مصداق عینی موفقیت می دانند. ولی با این حال، منظور ما از موفقیت به طور کلی این است که افراد در راه رسیدن به اهداف خود چقدر کامیاب بوده اند و چقدر از زندگی لذت می برند. ولی با این حال، باید گفت که یکی از مصداق ها و نمونه های موفقیت ثروت و کسب ثروت می باشد.

موفقیت و ثروت

– ثروت چیست

بسیاری از ما این طور فکر می کنیم که معنای ثروت و ثرومندی را می دانیم و اصلا موفقیت را رسیدن به ثروت می دانیم. در حالی که ثروت تنها مربوط به پول نیست و می تواند شامل خیلی از داشته ها و دارایی های زندگی انسان شود. ولی با این حال، اکثریت ما ثروت را در همان معنای معمول و همه پسند که مترداف با پول می باشد، می دانیم. داشتن خانه، ویلا، ماشین های مدل بالا و حساب بانکی زیاد و غیره نمونه ها و مصداق هایی از ثروت است. به همین دلیل است که بسیاری از ما افراد ثروت مند را موفق نیز می دانیم. چرا که هدف از موفقیت برای اکثریت ما رسیدن به ثروت و کسب ثروت است.

ولی واقعیت این است که ثروت تنها دارای یک معنی نیست. ثروت ابعاد و انواع مختلفی دارد. یکی از ابعاد ثروت پول می باشد. با این حال، بسیاری از ما افرادی که با هواپیمای خصوصی به ویلای خود می روند، دارای ماشین های شاسی بلند می باشند و غیره را ثروت مند می دانیم. در حالی که این افراد ممکن است ثروتمند نباشند و تنها افرادی پول دار هستند.

تعریف دقیق ثروت

به عبارت دیگر چه بسا افرادی بی پولی که ثروت مند هستند و چه بسا افراد پولداری که فقیر می باشند. چرا که ثروت یعنی سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه مالی.

افرادی که مجموع این سرمایه ها را به صورت یکجا و در حد متعادل و متوازن داشته باشند، شاید افراد ثروت مندی باشند. در حالی که تنها داشتن یکی از این سرمایه ها نمی تواند نشان دهنده ثروت و ثروت مندی باشد. بنابراین وقتی در مورد رابطه پول و موفقیت صحبت می کنیم، منظور ما تنها ثروت به معنای مادی آن نمی باشد.

بلکه وقتی ما انسان موفق هستیم که ثروت ما در همه ابعاد باشد. یعنی خودمان دارای تن و جسم و روان سالم و تندرستی باشیم (سرمایه انسانی). در محله و شهر خود از احترام برخوردار باشیم و بین مردم محترم باشیم، (سرمایه اجتماعی). ارزش ها و دارایی های فرهنگی و معنوی قدرتمندی داشته باشیم (سرمایه فرهنگی) و در نهایت پول و دارایی قابل قبولی داشته باشم (سرمایه مالی). افرادی که مجموع این ها را در حد متعادل و متوازن داشته باشند، می توان گفت که افراد موفقی می باشد.

رابطه پول و موفقیت

همه ما بی شک به دنبال پول و موفقیت هستیم. ولی آیا با رسیدن به موفقیت به ثروت هم دست پیدا می کنیم و یا این که افراد ثروتمند افراد موفقی هستند. برای این که بدانیم موفقیت و ثروت با همدیگر چه ارتباطی دارند، بهتر است به بررسی رابطه سرمایه و موفقیت بپردازیم.

موفقیت یعنی این که ما در هر کار و شغلی که هستیم بهترین باشیم. موفقیت یعنی این که به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم و به خواسته خود برسیم. رسیدن به خواسته خود، موفقیت محسوب می شود. هر کس ممکن است خواسته ای متفاوت داشته باشد که در صورت رسیدن به آن احساس موفقیت کند. ولی با این حال، موفقیت همیشه به معنای رسیدن به ثروت نیست. با این که ثروتمندی و رسیدن به ثروت هم موفقیت محسوب می شود. بسیاری از ما که به دنبال موفقیت هستیم، ممکن است از موفقیت خود به ثروت نرسیم. موفقیت ما تنها بعد معنوی داشته باشد. با این وجود ثروت مندی و رسیدن به ثروت هم موفقیت است و بسیاری از ما وقتی به دنبال موفقیت هستیم، در نهایت می خواهیم به ثروت برسیم.

اهمیت موفقیت و ثروت

بسیاری از افراد موفقیت را در ارتباط با ثروت می دانند. برای این افراد همین که در پایان روز کار خود را با رضایت و لبخند ترک کنند، احساس می کنند افراد موفقی هستند. ارتباط موفقیت با ثروت ارتباط عام و خاص می باشد. یعنی این که ثروت جزئی از موفقیت می باشد. در حالی که موفقیت محدود به ثروت نمی شود. یعنی این که اگر بخواهیم رابطه بین پول و موفقیت را در یک شکل ترسیم کنیم به صورت زیر می شود.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید، ثروت تنها بخشی از موفقیت می باشدو موفقیت بسیار فراتر از صرف داشتن ثروت است. بنابراین باید گفت که رابطه پول و موفقیت رابطه عام و خاص می باشد.

پول و موفقیت کدام یک مهمتر است؟

در بسیاری از مواقع موفقیت منتج به ثروت و کسب درآمد و پول می شود. ولی در برخی مواقع هم موفقیت ممکن است ارتباطی با ثروت به معنای پول نداشته باشد و موفقیت شامل موارد دیگر مانند فارغ التحصیل شدن، رسیدن به هدف و غیره تعریف شود.

در بحث بررسی رابطه پول و موفقیت نکته دیگری که لازم است بررسی شود، این است که آیا ثروت به معنای موفقیت است. یعنی این که افراد ثروت مند یعنی افراد موفق می باشند. در ارتباط با این موضوع باید گفت که به باور و عقیده بسیاری از مردم شاید این طور باشد. در حالی که خود افراد ثروت مند ممکن است که خود را افراد موفقی نداند. چرا که بعد از موفقیت و رسیدن به ثروت نگه داشتن موفقیت بسیار مهم است.

بسیاری از افراد با این که ثروت دارند و پول زیادی در حساب های بانکی خود دارند. ولی خود را در مقایسه با رقبا و دوستان خود که پول بیشتری از آنها دارد، موفق نمی دانند. بنابراین باین به این نکته توجه کرد، که ممکن است فرد ثروت مندی از دیدگاه ما موفق بنظر برسد، ولی از دیدگاه خود و اطرافیان خود فرد موفقی نباشد. لذا باید گفت که لزوما ثروت موفقیت را به همراه ندارد و ممکن است ارتباطی بین آنها وجود نداشته باشد. با این وجود ثروت می تواند زمینه موفقیت باشد و شرایطی را برای رسیدن به موفقیت به وجود آورد.

تفاوت بین پول‌دار بودن و ثروتمند بودن

تفاوت میان پول‌دار بودن و ثروتمند بودن چیست؟ درک این تفاوت یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌هایی است که به من نشان داد چگونه می‌توانم پول خودم را مدیریت کنم. 

وقتی بچه بودم، دوست داشتم پول‌دار شویم. دوست داشتم خانه بزرگی داشته باشم و یک اتومبیل آخرین مدل لوکس داشته باشم. دوست داشتم لباس‌های گران‌قیمت بخرم. دوست داشتم در رویدادهای ورزشی روی بهترین جایگاه بنشینم و آنجا که دوست دارم به مسافرت بروم و وقت خودم را طبق میل خودم بگذرانم. اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم که هم‌اکنون هم برخی از این موارد برای من هنوز بسیار جذاب هستند! 

اما از وقتی در مورد مدیریت مالی شخصی مسائل را یاد گرفتم، فهمیدم که اولویت من باید ایجاد ثروت باشد و نه پول‌دار شدن.  مطمئناً مشکلی در دستیابی به هر دو مسئله به صورت هم‌زمان، یعنی پول‌دار شدن و در عین حال ثروتمند بودن، وجود ندارد، اما باید بدانیم تفاوت میان این دو چیست و بدانیم که کدام یک نسبت به دیگری در اولویت است. 

در اینجا در مورد تعاریف پول‌دار بودن و ثروتمند بودن صحبت می‌کنیم و می‌بینیم که چرا یکی از آن‌ها نسبت به دیگری آسان‌تر محقق می‌شود و چگونه می‌توان در مسیر ثروت سازی و ثروتمند شدن قرار گرفت.

موفقیت و ثروت

هنگامی که فردی پولدار را تصور می‌کنید، در ذهن شما چه کسی نقش می‌بندد؟ معمولاً فردی را در نظر می‌گیریم که درآمد بالایی دارد یا هر جور که دوست دارد پول خودش را خرج می‌کند. افرادی که پول‌دار تلقی می‌شوند، معمولاً کسانی هستند که کالاهای لوکس و گران‌قیمت می‌خرند. آن‌ها هم چیزی که می‌خواهند و هم چیزی که نیاز دارند را می خرند. آن‌ها تسهیلات مالی پرهزینه می‌گیرند بدون اینکه نگران عواقب آن باشند. البته این که فردی این رفتارهای ” پول داری ” را نشان بدهد بدان معنا نیست که مدیریت مالی شخصی قوی دارد. گاهی اوقات ممکن است این فرض چک پشت چک بکشد یا غرق بدهی باشد.

بسیاری از افرادی که می‌گویند می‌خواهند پول دار شوند، به دنبال امنیت مالی نیستند. آن‌ها به دنبال پرستیژ و جایگاه اجتماعی و پیوستن به باشگاه میلیاردها هستند. 

حال ببینیم چه درآمدی می‌تواند شما پولدار کند؟

بیایید فرض کنیم پول‌دار بودن به این معنی است که چقدر درآمد دارید (همان طور که پیش‌تر گفتیم، بسیاری از افراد پول‌دار همه پول خود را خرج می‌کنند یا حتی بیش از چیزی که درآمد دارند پول خرج می‌کنند).

برای اینکه در سن ۲۵ سالگی به ۱% اول درآمدی جامعه برسید، باید ۱۶۰۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشید. تا سن ۵۰ سالگی، این روند ۴۷۰۰۰۰ دلار در سال خواهد رسید. 

حالا می‌دانیم که چه درآمدی به معنی پول‌دار بودن است. اما باید ببینیم تعریف ثروت چیست.

ثروت شما به معنی ارزش دارایی‌هایی است که تحت تملک شما هستند. برای بیشتر افراد، این موضوع می‌تواند شامل حساب‌های پس‌انداز چک، حساب‌های سرمایه‌گذاری، و دارایی‌های ملکی باشد.

اگر تلاش می‌کنید ثروتی بسازید که برای چند نسل باقی بماند، سپس دارایی‌های شما باید شامل مالکیت یک کسب و کار و دارایی‌های ملکی باشد. اگر می‌خواهی ثروتمند شوید، هدف شما باید دارایی‌هایی باشد که ارزش خود را حفظ می‌کنند و منجر به ایجاد درآمد پیوسته می‌شوند. 

در نتیجه همان‌طور که گفته شد، می‌بینیم تفاوت‌های زیادی در میان پول‌دار بودن و ثروتمند بودن وجود دارد. برای اینکه یک بار دیگر پول‌دار بودن را در مقابل ثروتمند بودند تعریف کنیم باید بگوییم که پول‌دار بودن به معنی آنست هم‌اکنون بتوانید پول زیادی خرج کنید. ثروتمند بودن به‌معنای گردآوری دارایی‌های است که به شما امکان نگه داشتن پوند برای خرج کردن آن در آینده را می‌دهند. 

اما چرا ما باید از خوشی به نظر خودمان بزنیم و پول خودمان را برای آینده نگه داریم؟ 

ثروتمند شدن به شما امکان می‌دهد در فرایندهایی مشارکت کنید که در آن‌ها، پول شما می‌تواند برای شما کار کند. دارایی‌های شما برای شما پول سازی می‌کنند و درآمدی ایجاد می‌کنند، درحالی‌که خودتان چندان نیازی به کار کردن ندارید. دارایی‌های شما می‌تواند امنیت و آسایش ذهنی را برای ” روز مبادا ” برای شما به ارمغان بیاورد. 

چرا افراد پول‌دار همیشه ثروتمند نیستند؟

همین‌طور که زود بیدار شدن تضمینی برای بهره‌وری بیشتر روزانه شما نیست، پول‌دار بودن هم تضمینی برای ثروتمند بودن شما نیست. بسیار محتمل است که برخی افراد ظاهر پول‌داری داشته باشند اما ثروتمند نباشند. داستان‌های قهرمانان ورزشی حرفه‌ای و افراد مشهور و سلبریتی هایی که در آستانه ورشکستگی هستند می‌تواند گواهی بر این مدعا باشد.

همچنین می‌توانید به سرگذشت افرادی که در لاتاری و قرعه کشی‌های بزرگ برنده شده‌اند مراجعه کنید تا ببینید آن‌ها چطور با پول خودشان برخورد کرده‌اند و آن را درست همانند سایر افراد دیگری که در این قرعه کشی‌ها برنده شده بودند، خرج کردند.

مطمئنا ما به سادگی ممکن است به حال آن‌ها افسوس بخوریم و تعجب کنیم که چطور می‌توان این همه پول را ناگهان به باد داد. اما اگر حتی شما بدانید که چگونه می‌توان یک‌شبه میلیاردر شد، هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانید آن پول را نگه دارید و در واقع باید گفت که اگر شما اصول و مبانی مدیریت مالی شخصی را بلد باشید، و عادت‌های درستی در مدیریت پول نداشته باشید، مطمئناً آن را به هدر خواهید داد.

علائم ثروت (و ثروت پنهان) 

همه ما افرادی را دیده‌ایم که پولدار به نظر می‌رسند … اما ثروتمندان چگونه هستند؟ بسیاری از افراد ثروتمند در قالب ” ثروت پنهان ” قرار می‌گیرند. این همان میلیارد همسایه شما است که خانه‌ای در حد نیاز خریداری کرده است و یک اتومبیل دست دوم قابل اطمینان برای جابجا شدن دارد. آن‌ها این کار را انجام می‌دهند تا بتوانند بیشتر پول خود را در بخش سرمایه‌گذاری کنند. تفریحات آن‌ها مقرون به صرفه است و فهرستی از جاهای معمولی دارند که وقتی حوصله شان سر می‌رود، به آنجا مراجعه می‌کنند و نیازی به خرج کردن پول زیاد ندارند.

داشتن یک کارت اعتباری پر برای آن‌ها اهمیتی ندارد، زیرا آن‌ها پول زیادی را کنار گذاشته‌اند تا وام های خود را پاس کنند و هرگاه لازم بود، خریدهای بزرگ انجام دهند. آن‌ها می‌دانند در صورتی که پول بیشتری به دست بیاورند، چه باید بکنند. به جای افزایش مخارج، آن‌ها معمولاً تصمیم می‌گیرند که روی اکتساب دارایی‌ها و خرید املاک و ایجاد درآمد بیشتر تمرکز کنند.

موفقیت و ثروت

پول‌دار و ثروتمند: چرا هر دو نباشیم؟

بله! همان طور که گفتیم در میان افراد پول‌دار و افراد ثروتمند تفاوت وجود دارد. با این حال آن‌ها چندان متمایز از هم نیستند. اگر حالا برای افزایش ثروت خودتان تمرکز کنید و آن را به عنوان یک اولویت در زندگی خودتان در نظر بگیرید، این شانس را خواهید داشت که در آینده هم پولدار باشید و هم ثروتمند.

با این حال، اگر مسیر مدیریت مالی شخصی خودتان را به تازگی آغاز کرده‌اید، شاید هنوز زمان آن برای شما فرا نرسیده باشد که بتوانید این دارایی‌ها را تهیه کنید.

ایجاد یک پایگاه مالی قدرتمند که بتواند امنیت مالی و آزمایش ذهنی به شما بدهد اهمیت بسیار زیادی در زندگی دارد. زندگی براساس بدهی و قسط تضمین می‌کند که شما هرگز نتوانید به ثروت مورد نظر خودتان برسید-بدون توجه به اینکه چقدر پول در می‌آورد! 

پیش از آنکه روی ثروت سازی تمرکز کنید، باید کارهای زیر را انجام دهید:

  1. بودجه ای را تهیه کنید و به آن پایبند باشید
  2. بدهی‌های خود را پرداخت کنید-به خصوص بدهی‌های دارای سود بالا
  3. یاد بگیرید چگونه پول خود را پس‌انداز کنید تا بتوانید هزینه‌های برنامه‌ریزی نشده را پوشش دهید

پس از اینکه این مبالغ را تهیه کردید و بدهی‌های خود را صاف کردید، آماده ایجاد ثروت هستید.

چگونه می‌توان ثروتمند شد؟

خانواده‌های دارای ثروت خالص بالا درآمدهای خود را در موارد زیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند

  • سهام
  • املاک
  • کسب و کارهای کوچک

سرمایه گذاری در بازار سهام ساده‌ترین راه برای آغاز کار است. آن را برای خودتان پیچیده نکنید و به دنبال بهترین معامله ممکن نباشید. هر چه سریع‌تر شروع به سرمایه‌گذاری کنید و با شاخص‌های پایین آغاز کنید درون مایه بلندی داشته باشید.

درحالی‌که به تاخیر انداختن خوشی ها در زندگی برای جمع‌آوری ثروت بیشتر نمی‌تواند همانند خرید یک اتومبیل جدید یا یک خانه بزرگ‌تر جذابیت داشته باشد، اما ایجاد ثروت می‌تواند پایدارترین گزینه برای آن باشد که در آینده هم پول‌دار باشید و هم ثروتمند. 

نتیجه‌گیری

حالا باید تفاوت بین پول‌دار بودن و ثروتمند بودن را بدانید. اگر شما پول‌دار هستید، در نتیجه پول زیادی خرج می‌کنید اگر ثروتمند هستید، پول خودتان را برای آینده پس‌انداز می‌کنید.

افرادی که خود پول‌دار تلقی می‌شوند ممکن است ثروتمند نباشند. ثروتمند بودن برخلاف پول‌دار بودن هدف مطلوب‌تری است زیرا می‌تواند انعطاف‌پذیری و امنیت مالی را به شما بدهد.

هرگز در دام اقساط بلند مدت با بهره بالا نیافتید. ثروت سازی را امروز آغاز کنید و بدهی‌های خود را پرداخت کنید. دارایی‌های خود را به بازار سهام، املاک و کارآفرینی سرمایه‌گذاری کنید. 

در نهایت باید گفت که موفقیت و ثروت با همدیگر ارتباط دارند. ارتباط پول و موفقیت ارتباط عام و خاص می باشد. به این معنی که موفقیت بسیار فراتر از ثروت است و ثروت می تواند تنها یک بعد از موفقیت باشد. با این حال، بسیاری از مردم موفقیت را مساوی ثروت می دانند، که این برداشت اشتباه است و موفقیت و ثروت مساوی هم نیستند. چه بسا افراد ثروت مندی که خود را افراد شکست خورده ای می دانند و به موفقیت دست پیدا نمی کنند. بنابراین به این نکته توجه داشت که موفقیت لزوما به معنای ثروت نمی باشد. پس با تعریف درست از ثروت و موفقیت می توان به رابطه بین آن دو پی برد.

۴.۴/۵ - (۹ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

6 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
6
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx