تاثیر ضمیر ناخودآگاه در ازدواج

یک نظر اضافه کنید
11 دقیقه مطالعه

ازدواج اگر چه امری آگاهانه و از روی اراده و اختیار می باشد. ولی با این حال، ضمیر ناخودآگاه انسان هم در امر ازدواج نقش دارد و می تواند تعیین کننده و موثر باشد. تاثیر ضمیر ناخودآگاه در ازدواج شاید برای بسیاری از ما اشکار و مشخص نباشد. ولی با این حال، ضمیر ناخودآگاه انسان مسئول بسیاری از کارها و رفتارهایی است که انسان انجام می دهد.

بنابراین در امر ازدواج هم ضمیر ناخودآگاه تاثیرات خود را دارد و می تواند نقش بسیار موثری در ازدواج داشته باشد. برای آشنایی با تاثیر ضمیر ناخودآگاه در ازدواج همراه ما باشید، و این مطلب را تا به آخر مطالعه کنید.

– ضمیر ناخودآگاه

برای بسیاری از کارها و رفتارهایی که ما داریم، ضمیر ناخودآگاه نقش و تاثیر دارد. ضمیر ناخودآگاه در ازدواج انسان هم نقش دارد و به عبارتی فرمانده و مسئول ذهن ما است. هر آنچه که به ذهن خود می دهیم، در ضمیر ناخودآگاه ما نقش می بند و به صورت تصویر در می آید. بنابراین در امر ازدواج هم ضمیر ناخودآگاه نقش زیادی دارد و می تواند تعیین کننده باشد.

ضمیر ناخودآگاه انسان مانند یک انبار بزرگ است، که هر آنچه از دوران کودکی برای وی اتفاق افتاده است را در آن نگه می دارد. انسان با تکرار و تلقیق می توان خواست ها و تمایلات خود را وارد ضمیر ناخودآگاه خود کند و اگر طرز استفاده دقیق و درست از آن را بدانیم، می توانیم از آن برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود استفاده کنیم.

ناخودآگاه انسان بخشی از ذهن انسان می باشد، که بر روی تمامی رفتارها و کارهایی که انسان انجام می دهد، تاثیر می گذارد و در آنها نقش دارد. بنابراین ضمیر ناخودآگاه در ازدواج تاثیر می گذارد. چرا که ما معمولا از ضمیر ناخودآگاه خود برای ازدواج و انتخاب همسر تاثیر می پذیریم.

ضمیر ناخودآگاه برای ازدواج

همان طور که گفتیم، همه ما برای ازدواج و انتخاب همسر از ناخودآگاه خود تاثیر می پذیریم. در ناخودآگاه ما از دوران کودکی فاکتورها و عواملی شکل می گیرد که سبب می شود بر روی ازدواج انسان در آینده تاثیر بگذارد. هر آنچه که در دوران کودکی انسان تجربه کرده است، در آینده و در امر ازدواج بر روی آن تاثیر می گذارد. برای این که تاثیر ضمیر ناخودآگاه در ازدواج مشخص شود و ما به نقش ضمیر ناخودآگاه در ازدواج پی ببریم.

 

نا خودآگاه انسان از دوران کودکی شکل می گیرد و تا بزرگ سالی ادامه دارد. در ناخودآگاه ما بسیاری از فاکتورها و خصوصیاتی که در مورد ازدواج به وجود می آید، مربوط به دوران کودکی است. دورانی که فرد در خانه پدر و مادر خود زندگی می کند و برداشت وی از خانه مساوی با عشق و علاقه می شود. بنابراین در ناخودآگاه خود نوعی رابطه و ازدواج را به وجود می آورد که بیشترین شباهت را به دوران کودکی خود دارد.

چرا که ذهن انسان به دنبال شباهت ها است و بیشتر به سوی شباهت ها جذب می شود. ما عادت داریم که شبیه ترین ها به خودمان را جذب کنیم. بنابراین در امر ازدواج هم به دنبال یافتن شبیه ترین ها در ضمیر ناخودآگاه خود می باشیم. با این حال، برای مشخص شدن تاثیر ضمیر ناخودآگاه در ازدواج باید به عوامل و فاکتورهای زیر توجه داشته باشیم. از جمله این عوامل و فاکتورها عبارتند از:

عوامل موثر ضمیر ناخودآگاه در ازدواج

1- نیاز به عشق و توجه در ضمیر ناخودآگاه

اگر انسان در دوران کودکی و در دورانی که در نزد پدر و مادر خود زندگی می کند، عشق و توجه لازم را از سوی والدین خود دریافت نکرده باشد. در این صورت در ناخودآگاه خود به دنبال فردی خواهد بود که او هم به وی توجه و عشق کافی نداشته باشد. انسان در دوران کودکی نیاز دارد، که والدین وی به او توجه و عشق بورزند و علاوه بر این میان والدین هم عشق و صمیمت حکم فرما باشد.

بنابراین اگر در دوران کودکی از این توجه و عشق والدین محروم باشد.، در این صورت در بزرگسالی هم ضمیر ناخودآگاه در ازدواج او را به افرادی که به وی عشق و توجه کافی ندارند، سوق می دهد. این افراد سعی می کنند، با ازدواج کردن با افرادی که خصوصیات و ویژگی های والدین خود را دارند، به بازسازی روابط خود و والدین خود بپردازد.

2-  نوع رفتار و برخورد در ازدواج به دلیل نوع رفتار والدین

نوع رفتاری که والدین با کودکان خود دارند، در ناخودآگاه وی تاثیر می گذارد و خود را در امر ازدواج نشان می دهد. والدینی که با فرزندان خود با خشونت برخورد می کنند و یا کمک ها و رسیدگی های لازم را انجام نمی دهند، در ناخودآگاه فرزندان خود تاثیر می گذارند و این تاثیر در ازدواج افراد خود را بروز می دهد. بسیاری از کودکان که والدین آنها از هم جدا می شوند، با این حس که از سوی والدین خود طرد شده است و یا این که یکی از والدین آنها او را فراموش کرده اند، بزرگ می شوند.

در ناخودآگاه سعی می کنند این رفتار را در امر ازدواج نشان دهد و در ازدواج دچار مشکل می شوند. وقتی کودکی از دست والدین خود خشمگین می باشد، در این صورت احتمال دارد، در ناخودآگاه خود این خشم را متوجه خواستگار و یا معشوق خود کند و سعی کند با طرد کردن و خشمگین کردن این افراد، خشم خود را تسکین دهد. تا به این صورت هم خود را آرام کند و هم نیاز خود به توجه و عشق بیشتر را مشخص نماید.

3- ضمیر ناخودآگاه و جذابیت همزادهای والدین

از دیگر تاثیراتی که ناخودآگاه در ازدواج دارد، جذابیتی است که برای افراد ایجاد می کند. در ناخودآگاه انسان والدین الگوهای بی عیب و نقصی می باشند که برای فرزندان خود وجود دارند. به همین دلیل بسیاری از جوانان در ناخودآگاه خود به دنبال یافتن همسری می باشند، که بیشترین شباهت را به والدین خود دارند. بسیاری از ما در ناخودآگاه خود به دنبال یافتن همسری هستیم که بیشترین شباهت را به والدین ما دارند، تا بتوانیم محبت و کمبودی که در برابر آنها داشته ایم را جبران کنیم.

چرا که بسیاری از ما دوست داریم پدر و مادر خود را خوشحال کنیم و یا به آنها کمک نمایم در حالی که شاید چنین امکانی برای ما وجود نداشته باشد. بنابراین در زمان ازدواج به دنبال یافتن فردی می باشیم که بیشتر شباهت را به والدین ما دارد، تا با کمک به او این نقص و کمبود را جبران کنیم. بنابراین ناخودآگاه ما به دنبال یافتن فردی می باشد، که بیشترین شباهت را به والدین ما دارد.

4- ازدواجی شبیه ازدواج والدین

ضمیر ناخودآگاه در ازدواج سبب می شود، که در برخی مواقع ما وارد ازدواجی شویم، که در آن خوشبخت تر از والدین خود نباشیم.

بسیاری از افراد در ناخودآگاه خود همان چیزی را می خواهند که والدین آنها از زندگی داشته اند. اگر والدین زندگی خوب و آرامی داشته باشند، فرزندان هم در ناخودآگاه خود به دنبال ازدواجی می باشند، که زندگی آرامی را به آنها ببخشد.

ولی اگر والدین در زندگی دچار عدم تفاهم و دعوا و درگیری مداوم باشند، در این صورت هم بسیاری از کودکان در امر ازدواج به صورت افرادی سوق پیدا می کنند، که این گونه زندگی را به آنها رقم می زند. چرا که این افراد در ناخودآگاه خود بر این عقیده هستند که سهم آنها از زندگی بیشتر از سهم والدین آنها نمی باشد و به نوعی به دنبال تکرار و ادامه زندگی والدین خود در زندگی خودشان می باشند. بنابراین ناخودآگاه انسان سبب می شود، که انسان ازدواجی مانند ازدواج والدین خود باشند و در ضمیر ناخودآگاهش چنین ازدواجی شکل بگیرد.

5- ضمیر ناخودآگاه و جبران کمبودها و نقص ها

همیشه کمبودها و نقص هایی که در زندگی انسان وجود دارد، در ناخودآگاهش نقش می بندد. بسیاری از افراد در دوران کودکی و غیره دچار انواع ناملایمات و سختی ها می شوند، این گونه سختی ها و نایملات در ضمیر ناخودآگاه فرد نقش می بندد و در ازدواج افراد اثر می گذارد. چرا که بسیاری از افراد به دنبال ازدواج با افرادی هستند، که بتوانند به نوعی این کمبودها و نقص های خود را جبران نمایند. بنابراین هر آنچه که برای فرد در دوران قبل از ازدواج پیش می آید در ازدواج وی اثر می گذارد و زمینه انتخاب همسر مناسب را فراهم می کند.

البته به دلیل این که در ناخودآگاه انسان منطق وجود ندارد و هر آنچه در ضمیر ناخودآگاه انسان است فارغ از غلط و درست می باشد، ناخودآگاه انسان در درست و غلط بودن ازدواج نمی تواند اثر بگذارد.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان به این نتیجه رسید که ضمیر ناخودآگاه در ازدواج نقش دارد و در ازدواج فرد تاثیر می گذارد. چرا که ناخودآگاه انسان از دوران کودکی فاکتورها و عواملی را در نظر می گیرد که به صورت ناخواسته بر روی ازدواج افراد تاثیر می گذارد. بسیاری از افراد در ازدواج به روش و راهی عمل می کنند که در ضمیر ناخودآگاه خود دارند و دوست دارند با فردی ازدواج نمایند که این فرد را در ضمیر ناخود آگاه خود تصور کرده اند.

4/5 - (4 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx