پرورش افکار

محتوای کلیپ های امیر شریفی
ویدیو انگیزشی باید متعهد باشیم

ویدیو انگیزشی باید متعهد باشیم

rezservatmandan.aks

ویدیو راز ثروتمندان

گزیده تاکشو ششم

ویدیو گزیده تاکشو ششم

گزیده تاکشو پنجم پارت دوم

گزیده تاکشو پنجم پارت دوم

گزیده تاکشو پنجم پارت اول

ویدیو گزیده تاکشو پنجم پارت اول

کلیپ یک دقیقه از سمینار کوین

کلیپ یک دقیقه از سمینار کوین

ویدیو زیبای احساس زیبای آفرینش

ویدیو زیبای احساس زیبای آفرینش

ویدئو زیبای عدالت خدا

ویدئو زیبای عدالت خدا

ویدئو زیبای من هنوز همون خدام

ویدئو زیبای من هنوز همون خدام

یک مثال ساده از قانون جذب

یک مثال ساده از قانون جذب

1 2