پرورش افکار

محتوای دوره‌ها
کارشناس جذب شوید

کارشناس جذب شوید – دوره نه ماهه

ثبت نام دانلود اپلیکیشن در دوره "کارشناس جذب شوید" با قانون جذب اهداف خود را عمداً جذب کنید آیا از کار کردن خسته شدید؟ آیا کارتان را دوست ندارید؟ آیا درآمد کافی برای رسیدن به اهدافتان ندارید؟ آیا روابطتان کوتاه‌مدت است؟ ...