علم ثروتمند شدن – فصل دوم

نظرات 7
10 دقیقه زمان مطالعه

original  

ثروت اندوزی چیست؟ علمی به نام ثروت اندوزی وجود دارد که همانند علوم ریاضی و جبر، علمی دقیق است و طبق قوانین خاصی فرآیند دستیابی به ثروت را هدایت میکند. انسان به محض قرارگرفتن در به کار بستن این قوانین، می تواند با دقت ریاضی وار ثروتمند شود. تملک اشیاء و پول در نتیجه ی انجام کارها به شیوهای خاص رخ میدهد. آنهایی که کارها را دانسته یا ندانسته به این شیوهی خاص انجام میدهند به یقین ثروتمند خواهند شد.

در حالی که آنهایی که از این شیوه ی خاص بهره نمی گیرند، بدون توجه به میزان سخت کوشی  و توانایی هایشان فقیر باقی می مانند. طبق یک قانون طبیعی، علل یکسان نتایج یکسان به بار می آورد. براساس این قانون، هر زن و مردی که انجام کارها را به شیوه ای خاص فرا گرفته و به کار بسته باشد، قطعا میتواند ثروتمند شود. درستی عبارت فوق را میتوان با استفاده از حقایق زیر ثابت کرد.

ثروت اندوزی هیچ ارتباطی با محیط پیرامون ندارد، زیرا در غیر اینصورت تمامی ساکنان یک محله یا یک شهر باید ثروتمند می شدند. درحالیکه ساکنان شهرهای دیگر همگی فقیر باقی می ماندند، یا ساکنان شهری باید غرق ثروت می بودند، درحالیکه ساکنان شهر هم جوار در فقر به سر می بردند.

در همه جا فقیر و غنی را در کنار یکدیگر می بینید و این در حالی است که در یک محیط زندگی می کنند و اغلب به یک حرفه هم مشغول هستند. وجود دو نفر با تجارتی یکسان در یک محله در حالیکه یکی فقیر و دیگری ثروتمند است، نشان میدهد که ثروت اندوزی اساسا به محیط پیرامونی وابسته نیست.

البته برخی فضاها در مقایسه با محیط های دیگر ممکن است مطلوب تر باشند. اما هنگامی که دو نفر در یک تجارت و در یک محله فعالیت میکنند، یکی ثروتمند میشود درحالیکه دیگری ورشکست شده است. نتیجه ی ثروت اندوزی، نتیجه ی انجام کارها به شیوهای خاص است.

منظور از شیوهای خاص این است که به تمام مواردی که در این مقاله گفته شده عمل شود. یعنی با تغییرکلی عقاید و باورها در مورد ثروت و اقدام به موقع میتوان ثروتمند شد. برای درک بهتر شیوهای خاص، پست قبل (علم ثروتمند شدن – فصل اول) را یک بار مطالعه کرده و تا آخر این مقاله را بارها و بارها بخوانید تا تبدیل به باورها و اعتقادات شما شود. در آن صورت ثروت و فراوانی از آنجایی که فکرش را نمی کنید وارد زندگی تان میشود.

توانایی انجام کارها به شیوهای خاص صرفا نیازمند داشتن استعدادی خاص نیست. بسیاری از افراد مستعد، فقیر  هستند. در حالیکه افراد کم استعداد زیادی ثروتمند میشوند.

همیشه برایمان چنین سوالاتی پیش می آید،چگونه ثروتمند شویم؟ راههای ثروتمند شدن چیست؟ چگونه پولدار شویم؟ راز ثروتمند شدن چیست؟ که به بررسی آنها میپردازیم.

Rich portfolio

با بررسی زندگی افراد ثروتمند در می یابید که آنها از هر لحاظ انسانهای متوسط و میانه رویی بوده اند و درمقایسه با دیگر افراد، مستعدتر و تواناتر نبوده اند. روشن است که علت ثروت اندوزی این افراد، داشتن استعدادها و توانایی های متفاوت از سایر مردم نبوده است، بلکه علت این بوده است که این افراد کارها را به شیوهای خاص انجام داده اند. با پس انداز کردن و خساست به خرج دادن ثروتمند نخواهید شد. بسیاری از افراد خسیس فقیر هستند، در حالی که ولخرج ها اغلب ثروتمند میشوند.

انجام کارهای خارق العاده و کارهایی که دیگران از انجام آن عاجزند شما را ثروتمند نخواهد کرد. زیرا دو نفری که به یک تجارت مشغول اند اغلب کارهای مشابهی را انجام میدهند. با این وجود، یکی ثروتمند و دیگری ورشکسته و فقیر میشود. با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق به این نتیجه میرسیم که ثروت اندوزی نتیجه ی انجام کارها به شیوهای خاص است. اگر با انجام کارها به شیوه ای خاص میتوان ثروتمند شد و اگر علل یکسان نتایج یکسانی به بار میآورد، پس هر مرد و زنی که بتواند کارهای خود را به شیوه ای خاص انجام دهد، میتواند ثروتمند شود.

این تعریف نشان می دهد که علم دقیقی وجود دارد. مسئله ای که در اینجا مطرح میشود این است که شاید این شیوه ی خاص آن قدر مشکل باشد که تنها تعداد اندکی از مردم بتوانند از آن استفاده کنند. زیرا همان طور که دیدیم و تا آنجایی که به توانائی های طبیعی انسان مربوط میشود، مطلب صحت ندارد، همان قدر که افراد با استعداد ثروتمند میشوند، به همان اندازه نیز افراد کندذهن ثروتمند شده و نوابغ انسان های بسیار باهوش هم ثروتمند میشوند.

البته مطابق قانون جذب ثروت برای ثروتمند شدن، افزایش درآمد سطوحی از توانایی فکری و شناخت لازم است. اما تا آنجایی که به توانایی های طبیعی انسان مربوط می شود، هر مرد یا هر زنی که توانایی مطالعه و فهم این مقاله را داشته باشد، به طور قطع ثروتمند خواهد شد.

میدانیم که ثروت اندوزی هیچ رابطه ای با محیط پیرامون ندارد. با این حال موقعیت مکانی در برخی موارد مهم است. هیچکس نمی تواند به اعماق صحرا برود و انتظار داشته باشد تجارت موفقی را راه اندازی کند. ثروت اندوزی در معامله با مردم وحضور در مکان هایی که انسانها زندگی می کنند، امکان پذیرتر است و خیلی بهتر است که بافت جمعیتی به گونه ای باشد که در معامله، موفقیت بیشتری انتظار برود.

اگر در شهر شما ثروتمندی وجود دارد یا در استان شما ثروتمندی زندگی میکند، شما هم میتوانید ثروتمند شوید. تکرار میکنم که ثروت اندوزی مسئله ی انتخاب تجارت و یا حرفه ای خاص نیست. افراد در هر تجارت یا هر حرفه ای می توانند ثروتمند شوند. درحالیکه ممکن است همسایگان کناری آنها در همان حرفه و شغل فقیر و بی چیز باقی بمانند.

واقعیت این است که شما در تجارت مورد علاقه ی خود و کاری که با خصوصیات ذاتی تان هماهنگ تر باشد، بهتر عمل میکنید. در صورتی که استعداد خاصی دارید که به درستی شکوفا شده است، در تجارتی که به آن استعداد نیاز دارد موفق تر خواهید بود.

همچنین در تجارتی که در محل سکونت شما مناسبتر باشد بهتر نتیجه خواهید گرفت. مثال یک مغازه ی بستنی فروشی در آب و هوای گرم بهتر نتیجه می دهد تا اینکه در مناطق سردسیر شما را ثروتمندتر کند. ما علیرغم این محدویتهای کلی، ثروت اندوزی مختص به انجام تجارتی خاص نیست. بلکه بستگی تام به فراگیری و انجام کارها به شیوهای خاص دارد.

1884991

اگر هم اکنون به تجارتی مشغول هستید و فردی در محل شما از این تجارت ثروتمند شده است و شما نتوانسته اید ثروتمند شوید، علت این است که شما کارها را به آن شیوه ی خاصی که آن فرد انجام میدهد، انجام نداده اید.

فقر شما اهمیتی ندارد. اگر شروع کنید به انجام کارها به شیوهای خاص، فرآیند ثروت اندوزی آغاز خواهد شد و سرمایه دار میشوید (قانون جذب). سرمایه دار شدن بخشی از فرآیند ثروت اندوزی است که خود بخشی از نتیجه ای است که به طور قطع در پی انجام کارها به شیوهای خاص به دست می آید.

ممکن است فقیرترین فرد ساکن در یک قاره باشید و شدیدا مقروض باشید. شاید هیچ دوست، نفوذ و یا منبعی در اختیار نداشته باشید. اما به محض آغاز  به انجام کارها به شیوهای خاص به طور قطع فرآیند آورند. چرا که علل یکسان نتایج یکسانی به بار می آورند.

در صورت نداشتن سرمایه می توانید سرمایه دار شوید. اگر تجارت کنونی شما نامناسب است، می توانید تجارت مناسبی را آغاز کنید. اگر در موقعیت مکانی نامناسبی هستید، به مکان مناسبی نقل مکان کنید و یا اینکه انجام کارها را به شیوهای خاص در همان تجارت فعلی و موقعیت جغرافیایی کنونی خود آغاز کنید و به موفقیت برسید این به معنی ثروتمند شدن است.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

7 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
دوره آموزش کارشناس جذب شوید
دوره برتری شدید
7
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx