نقش تخیل در موفقیت

1 نظر
16 دقیقه مطالعه

نقش تخیل در موفقیت را بیشتر بشناسید

تخیل بیشتر با خیال بافی، آرزو و توهم همراه است. اکثر مردم آن را با موفقیت، مرتبط نمی دانند. آنها به احتمال زیاد آن را غیرعملی می دانند. این کاملاً اشتباه است. در حقیقت نقش تخیل در موفقیت بسیار زیاد خواهد بود. هر جاه طلبی، هدف و برنامه ای از ذهن، در تخیل شروع می شود و بعداً به واقعیت تبدیل می شود.

تخیل خیلی بیشتر از خیال بافی است. در حقیقت تخیل توانایی ایجاد تصاویر ذهنی و صحنه هایی از وقایعی است که در گذشته اتفاق افتاده است و از موقعیت های خیالی آینده و رویدادهایی که می خواهید تجربه کنید. فقط به دیدن تصاویر در ذهن محدود نمی شود. می توان احساسات فیزیکی، بوها، مزه ها، صداها، موسیقی و صحبت افراد را تصور کرد. تصور احساسات نیز امکان پذیر است.

نقش تخیل در موفقیت

در تخیل خود می توانید زندگی شگفت انگیزی داشته باشید. می توانید رؤیا پردازی کنید که به احساس خوبی می دهد، و حتی چند قدم اضافی بردارید و خیال خود را به واقعیت تبدیل کنید.

نقش تخیل در موفقیت کلید است. هر برنامه و هدفی به عنوان چشم انداز در ذهن شروع می شود. اولین قدم این است که تصویر ذهنی از آنچه می خواهید انجام دهید یا به دست آورید، بسازید. مانند ساختن یا ترسیم نقشه است.

نقش تخیل در موفقیت

نقش تخیل در موفقیت

 

وقتی برای تعطیلات برنامه ریزی می کنید، از تخیل خود استفاده خواهید کرد. شما چشمان خود را بسته و ذهن خود را در مکان هایی می بینید که می خواهید سفر کنید. زمانی که می خواهید کیک بپزید، کیک را در تخیل خود می بینید و مطابق با تصویر ذهنتان قصد پختن آن را دارید.

ورزشکاران از تخیلشان برای بهبود عملکرد خود استفاده می کنند. آنها خود را در حال دویدن، پریدن یا پرتاب توپ به درست و به بهترین شکل تجسم می کنند. هنرمندان، بازیگران، نقاشان و نویسندگان از تخیل خود برای تولید آثار هنری خود استفاده می کنند.

زمانی که قصد بازسازی خانه، کاشت باغ و برنامه ریزی مهمانی دارید، از تخیل خود استفاده می کنید. افراد موفق قبل از رسیدن به هدف خود آن را تجسم خواهند کرد.

تخیل تا حد زیادی مسئول شرایط فعلی زندگی شما است و همچنین بر آینده تأثیر می گذارد، زیرا آنچه اکنون در ذهن خود تصور می کنید، همان چیزی است که فردا و در آینده تجربه خواهید کرد.

اشکال تخیل

دو شکل از قوه تخیل وجود دارد که به شرح زیر خواهد بود.

تخیل مصنوعی

از طریق تخیل مصنوعی، ما بین مفاهیم، ​​ایده ها یا برنامه های تجربی و دانش گذشته ارتباط برقرار می کنید و آن ها را در ترکیب های جدیدی قرار می دهید که اساساً چیزی جدید از چیزی قدیمی «ایجاد» خواهد شد.

تخیل مصنوعی کمک می کند که اطلاعات قدیمی را بر اساس اطلاعات جدید پردازش کنید و افکار را در کنار هم قرار دهید تا ایده کامل تری را شکل گیرد. هنگامی که مشکلی با تخیل مصنوعی حل نمی شود، فرصت بزرگی برای توسعه و به کارگیری تخیل خلاق خود داریم.

تخیل خلاق

از طریق تخیل خلاق، به طور کلی با افکار جدید ارتباط برقرار می کنید. قضاوت با شماست که این افکار جدید از کجا می آیند، اما آنچه با تخیل خلاق اتفاق می افتد جدید است. در حقیقت با این کار در صورت درست انجام شدن نقش تخیل در موفقیت کاملاً مشخص خواهد شد.

نقش تخیل در موفقیت

خیال خلاقانه و نقش تخیل در موفقیت

 

مفهوم، فکر، ایده یا طرح جدید از هیچ جا به عنوان حس یا لحظه الهام بیرون می آید. تخیل خلاق فقط کار می کند و همچنین ذهن خودآگاه با سرعت بسیار بالایی ادامه خواهد داد. باید دقیق و واضح فکر کنید تا از تخیل خلاق خود با بیشترین پتانسیل و به سمت نتیجه گرایی بهره ببرید. نشانه واقعی هوش دانش نیست بلکه تخیل است.

تخیل کلید موفقیت است

تخیل اتاق تمرین است، جایی که در ذهن خود آنچه را که می خواهید انجام دهید، تمرین می کنید. این راهی است برای حذف اشتباهات و خطاها و صرفه جویی در زمان زمانی که واقعاً به عمل خود ادامه می دهید.

تخیل ارتباط زیادی با واقعیت دارد. این روشی را که واقعیت خود را می بینید و بنابراین، انتظارات و امیدها، اعمال و رفتارتان را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معنی است که باید مراقب باشید که فقط آنچه را واقعاً می خواهید تصور کنید، نه آنچه را که نمی خواهید.

نقش تخیل در موفقیت زیاد است، زیرا هر چیزی که خلق می کنید، می سازید یا به دست می آورید در تخیل شروع می شود.

وقتی شی، موقعیت یا هدف خاصی را تصور می کنید، تصویر ذهنی که می سازید، قدرت پیدا می کند و بیشتر اوقات در ذهنتان خواهد بود، حتی زمانی که از آن آگاه نباشید.

این فرد را به جستجوی اطلاعات در مورد هدفش سوق می دهد. همچنین از فرصت های مربوط به آن آگاه کرده و برای انجام آنچه تصور می کنید، انگیزه پیدا خواهد کرد.

تخیل و قانون جذب

تخیل ابزار اصلی استفاده از قانون جذب است. تصویری از هدف خود در ذهن خود می سازید و اغلب روی این تصویر تمرکز می کنید. این طرح نقشه هدفتان را در ذهن می سازد.

این طرح روی ضمیر ناخودآگاهتان حک می شود که به نوبه خود انگیزه و جاه طلبی را تقویت می کند و کمک می کند که فرصت های مرتبط با هدف خود را بشناسید. تکرار تصویر ذهنی از هدف، جذب را به عمل می آورد و آنچه را که می خواهید به زندگی جذب خواهد کرد.

نقش تخیل در موفقیت

نقش تخیل در موفقیت و قانون جذب

 

در ابتدا مسیر نقش تخیل در موفقیت باید چند قانون ذهنی را یاد بگیرید و بدانید که چگونه از آن خود به طور مؤثر استفاده کنید. این به عنوان تجسم خلاق شناخته می شود، به این معنی که از خیال و تجسم خود برای موفق شدن استفاده می کنید.

این روش را می توان برای اهداف بزرگ و برای اهداف ساده و روزمره مانند پیدا کردن بلیط برای نمایش، فضای پارکینگ یا به دست آوردن مشتریان بیشتر برای تجارت خود استفاده کرد. در هر حالتی ابزار اصلی تخیل است. می توانید نتیجه بگیرید، حتی اگر نتوانید به وضوح تصور کنید.

چگونگی بهره بردن از تخیل

اگر ندانید که چگونه نقش تخیل در موفقیت عمل خواهد کرد، به احتمال زیاد اجازه داده اید که ضعیف و غیرفعال شوید، اما درست مانند ورزش کردن می توانید تخیلات خود را احیا کرده و هوشیارتر کنید.

بهترین راه برای شروع استفاده از قدرت تخیل برای موفقیت این است که از تخیل مصنوعی خود استفاده کنید و شروع به استفاده از تفکر آگاهانه خود با حداکثر ظرفیت خود کنید.

نقش تخیل در موفقیت

چگونگی بهره بردن از نقش تخیل در موفقیت

 

از امروز برای استفاده از تخیل مصنوعی خود، زمانی را صرف فکر کردن و برنامه ریزی آینده خود کنید. فقط فکر کن! تازه شروع به فکر کردن و برنامه ریزی، خیال را بیدار می کند و باعث می شود که به دنبال پیوندهایی از گذشته با ایده های جدید باشد تا برنامه ها را به واقعیت تبدیل کند.

همچنین خواندن برای خیال مصنوعی مهم است. در حقیقت نمی توانید ایده های قدیمی را به ایده های جدید متصل کنید، اگر هرگز ذهن خود را با ایده های جدید پر نکنید.

استفاده از تفکر آگاهانه به معنا حل مشکلات امروزی با راه حل های منطقی و عقلانی است. برخی از چالش هایی که روزانه با آن ها روبرو می شویم، می توانند به راحتی از طریق حل منطقی مشکلات و برنامه ریزی با عقل سلیم حل شوند.

ضمیر نا خود آگاه

هنگامی که شروع به استفاده از ضمیر خودآگاه خود در بالاترین میزان خود می کنید، می توانید به تخیلات خود برای یافتن قطعات گمشده دست بزنید.

به یاد داشته باشید که ایده ها شروع همه دستاوردهای بزرگ هستند. ایده هایی در درون همه نهفته است که می توان آنان را به هم متصل کرد و با ایده های جدید گرد هم آورد تا با استفاده از تخیل مصنوعی ایده های عالی را شکل دهد.

نقش تخیل در موفقیت

نقش تخیل در موفقیت و ضمیر ناخود آگاه

 

تخیل خلاق زمانی می تواند کمک کند که تفکر مصنوعی و آگاهانه را تا جایی که می توانید پیش ببرید. سپس، باید به الهام و تخیل خلاق برای کمک تکیه کنید. تخیل اغلب افراد را به دنیاهایی می برد که هرگز نبوده اند. اما بدون این، جهان به هیچ جا نمی رسید.

در درون هر فردی قابلیت استدلال وجود دارد. این قابلیت استدلال واقعاً ساده است. عقل در ابتدایی ترین تعریف خود به معنا مبنا یا علت برای برخی باورها، عمل ها، واقعیت ها، رویدادها و غیره است. به عبارت دیگر، استدلال این است که چگونه بر اساس اطلاعاتی که به ذهن خود وارد می کنید، چه از طریق تجربه، شرایط، کتاب، مقاله، mp3 یا پادکست، به نتیجه می رسید.

بهبود تخیل

تخیل مهارتی است که می توانید مانند هر مهارت دیگری با آموزش آن را ارتقا دهید. در اینجا دو تمرین برای کمک به بهبود آن وجود دارد.

تمرین شماره 1

به راحتی روی صندلی بنشینید، جایی که مزاحم نشوید. میوه ای مانند سیب، پرتقال یا هر میوه دیگری را در دست بگیرید. حدود یک دقیقه با دقت از همه طرف به آن نگاه کنید، آن را بو کنید و بافت آن را احساس کنید.

بعد از حدود یک دقیقه چشمان خود را ببندید و به مدت 1 الی دو دقیقه، سعی کنید میوه را تجسم کنید. سعی خود را بر شکل و رنگ، بو و بافتش را طوری تصور تنظیم کنید که انگار هنوز به آن نگاه می کنید.

اگر تصویر میوه تار شد و نمی توانید به وضوح تجسم کنید، چشمان خود را باز کرده و چند ثانیه به میوه خیره شوید و سپس چشمان خود را ببندید و به تجسم میوه ادامه دهید.

این تمرین را هر روز چند بار تکرار کنید. در صورت تمایل می توانید هر روز از میوه های مختلف بهره ببرید.

تمرین شماره 2

مانند تمرین قبلی، به راحتی روی صندلی بنشینید، جایی که مزاحم نشوید. چشمان خود را ببندید و در تخیل خود تعطیلات لذت بخشی را که در گذشته داشته اید، ببینید.

همچنین ممکن است مکانی را تجسم کنید که دوست دارید از آن بازدید کنید یا مهمانی که از شرکت در آن لذت می بردید. این می تواند هر کاری باشد که از انجام آن لذت می برید.

صحنه را تا جایی که می توانید واقعی فرض کرده و سعی کنید مردم و صداها را بشنوید، محیط اطراف را تجسم و لذتی را که داشتید، احساس کنید. این کار را به مدت 2-3 دقیقه، چند بار در روز انجام دهید.

به همین راحتی می توانید نقش تخیل در موفقیت را در زندگی خود تجسم کنید و از وجودش لذت ببرید.

استفاده از تخیل برای دستیابی به اهداف

تخیل زمانی می تواند زندگی را تغییر دهد که از آن در راه درست استفاده کنید. تخیل فقط خیال پردازی و انتظار برای تغییر همه چیز بدون هیچ تلاشی از جانب خودتان نیست. باید میل قوی، تمرکز، پشتکار و تمایل به اقدام وجود داشته باشد.

نقش تخیل در موفقیت

نقش تخیل در موفقیت ودستیابی به اهداف

 

همان طور که قبلاً گفته شد، تخیل طرح آرزوی افراد را در دنیای ذهنی می سازد، اما باید در تصور هدف خود به گونه ای که قبلاً به آن دست یافته اید، پشتکار داشته باشید. همچنین نیاز به پشتکار، ذهنی باز برای شناخت فرصت ها دارید و باید از فرصت ها استفاده کنید. صرفاً خیال پردازی عامل مؤثر و تعیین کننده در موضوع نقش تخیل در موفقیت نخواهد بود.

آنچه را اغلب در ذهن خود تصور می کنید روی ضمیر ناخودآگاه حک می شود و سپس ضمیر ناخودآگاه از طرف شخص برای تحقق خواسته ها کار می کند.

می توانید از این روند بهره ببرید و تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنید. برای انجام این کار، باید یاد بگیرید که چگونه از تکنیک تجسم خلاق استفاده کنید.

سخن آخر

نقش تخیل در موفقیت شامل مراحل مختلفی خواهد بود. تجسم خلاق و قانون جذب که از مراحل هستند، اگر به درستی از آنان استفاده کنید، می توانند زندگی را تغییر دهند.

می توانید یاد بگیرید که چگونه کار می کنند و چگونه از آنها برای ایجاد موفقیت و ایجاد تغییراتی که می خواهید در زندگی خود ببینید، استفاده کنید.

همان طور که اطلاعات جدیدی را به ذهن خود می آورید، نحوه استدلال با آن اطلاعات جدید برای نتیجه گیری بسیار مهم است، زیرا وقتی استدلال می کنید و به نتیجه می رسید، به مرورزمان به باور تبدیل می شود. اگر درست استدلال کنید، نتیجه گیری درستی خواهید داشت. اگر به اشتباه استدلال کنید، پاسخی اشتباه به همراه خواهد بود.

نتیجه گیری به باورهایتان تبدیل می شود. اگر باورها نادرست باشد، زندگی شما آسیب خواهد دید. دیگر موفق نخواهید شد و رشد فردی از بین می رود. اگر می خواهید موفقیت را فراتر از تصورات وحشیانه خود ببینید، باید با استدلال درست شروع کنید، زیرا باورهایتان احساساتتان را تعیین می کند.

منبع:

 

5/5 - (1 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
1
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx