نیروهای سه گانه در ایجاد تفکر مثبت

یک نظر اضافه کنید
14 دقیقه مطالعه

نیروهای سه گانه در ایجاد تفکر مثبت

راههای ایجاد تفکر مثبت در خودمان توسط قانون جذب

دقت داشته باشید نیروی سه گانه، از سه مقوله انتخاب، تصمیم و مسئولیت پذیری تشکیل شده است. در این قسمت در نظر داریم در این رابطه توضیحاتی خدمت شما ارائه دهیم، تا با درک آن ها دریابید که این عوامل چه تاثیری بر روی پایه های زندگی شما خواهد گذاشت.

شما باید در جریان باشید که این نیروی سه گانه به عنوان ریشه های توازن و تفکر مثبت در زندگی شناخته می شوند و اگر یکی از آن ها کم شود مطمئنا افراد به منفی گرایی مبتلا می شوند. از همین رو گفته می شود که وجود هر یک از نیروهای سه گانه نمی تواند تضمینی بر این موضوع باشد که شما از دیگری بی نیاز هستید و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مطمئنا عدم تعادل، احساس دلتنگی و افتادن در چنگ «قاتلان سه گانه» را با خود به همراه دارد و بر اساس قانون جذب، شما به طور مرتب خود را مورد سرزنش، مقایسه و انتقاد قرار می دهید و احساسات منفی را به زندگی تان راه خواهید داد.

چگونگی ایجاد تفکر مثبت برای موفقیت در زندگی

در واقع جالب است که بدانید در اکثر مواقع مردم به طور ناگهانی و ناخواسته تفکرات و تمرکز و همچنین رفتار خود را انتخاب می کنند. باید دقت داشته باشید که هیچ مقوله ای با عنوان انتخاب بدون تصمیم گیری وجود ندارد. در واقع هر انتخاب نیاز به یک تصمیم گیری دارد و نیز هر تصمیم گیری خود یک انتخاب محسوب می شود. ولی چالش اساسی در مسئولیت پذیری نهفته است.

به عنوان مثال شاید افراد متوجه شوند که در بدبختی زندگی می کنند، ولی از این مسئله آگاه نیستند که بر اساس قانون جذب این بدبختی به اندیشه ها و انتخاب های شخصی آن ها برمی گردد. به همین دلیل نمی توانند احساسات منفی را بر عهده بگیرند و در دام «قاتلان سه گانه» گرفتار می شوند و دیگران را مورد سرزنش قرار می دهند و همواره در حال مقایسه خود با دیگران هستند.

همان طور که می دانید شناخت، یک توانایی است

همان طور که می دانید شناخت، یک توانایی است

یعنی هنگامی که شما از اتفاقاتی که درونتان رخ می دهد شناخت کافی داشته باشید، می توانید در تغییر و پیشرفت خودتان تاثیر بسیار زیادی بگذارید. البته باید بدانید که این مسئله منوط به احساس های منفی و چالش های روحی و جسمی است که برای شما به بار می آورد. از همین رو در این قسمت به معرفی نیروهای سه گانه می پردازیم و به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید در هر زاویه از زندگی خود استفاده مثبتی از آن ها داشته باشید تا بر اساس قانون جذب به موفقیت های بزرگی در زندگی برسید.

* تصمیم

باید بدانید که شما به خاطر تصمیم هایی که دیروز گرفته اید، امروز در این نقطه قرار دارید و فردا به خاطر تصمیم هایی که امروز می گیرید در آن موقعیت خواهید بود. بسیاری از افراد در جامعه حضور دارند که از همه چیز گله و شکایت دارند و هیچ تغییری را در زندگی خود به وجود نمی آورند و به همین نسبت امید به آیند را از دست می دهند.

به این سوالات پاسخ دهید

  • آیا نسبت به شغل و زندگی خود احساس خوشبختی دارید؟
  • رابطه شما با خدای سبحان و متعال چگونه است؟
  • آیا از شرایط مادی خود رضایت دارید؟

هنگامی که به این پرسش ها پاسخ می دهید، در واقع نشان می دهید که چه تصمیم هایی را در گذشته گرفته اید که خواسته یا ناخواسته چنین وضعیتی را برای خود پدید آورده اید. شاید ما نتوانیم شرایط و کنش های بیرونی که برای ما اتفاق می افتد را کنترل کنیم، ولی این توانایی را داریم تا با چالش هایی که در زندگی روبرو می شویم مقابله کنیم. شما به خوبی می توانید بر روی راه حل، یا انتقاد، سرزنش و… متمرکز شوید؛ دقت داشته باشید در هر دو حالت تصمیم گیری فقط به عهده شما می باشد.

تصمیم دارای پنج نوع اصلی می باشد

1-تصمیم گیری در پرتو اندیشه

باید در جریان باشید که انسان به طور روزانه شصت هزار بار ایده ای نو دریافت می کند و معمولا این افکار به سمتی سوق پیدا می کنند که افراد به آن نیاز دارند و با استفاده از آن رویکردهای شخصیتی افراد شکل می گیرد. اگر در نظر دارید تا رویکردهای منفی را انتخاب کنید، مطمئنا قانون جذب برای شما نتایج منفی را با خود به همراه خواهد داشت و تصمیماتی با رویکرد مثبت نتایجی مثبت را به همراه دارد. شما به راحتی با توجه به قوانین ناخودآگاهتان می توانید درک کنید که چه فعالیت هایی را انجام دهید.

2- تصمیم گیری در پرتو تمرکز

باید در جریان باشید که قانون تمرکز یکی از مهمترین قوانین ناخوداگاه محسوب می شود. نکته ای که در این قانون وجود دارد این است که اگر بر روی هر مسئله ای تمرکز کنید، عقل آن نکته را تعمیم می دهد و همه اطلاعات دیگر را حذف می کند، تا شما این توانایی را  به دست آورید که تنها بر روی همان نکته متمرکز شوید.

اگر تمرکز شما بر رو شکست باشد، متوجه می شوید که مغز به طور خودکار تمام اطلاعات دیگر را حذف می کند و شکست را تعمیم می دهد و از آن پشتیبانی می کند، تا بتوانید با آن در تعامل باشید. این مسئله در رابطه با تفکر مثبت نیز صدق می کند، از همین رو اگر به طور مداوم بر روی خوشبختی تمرکز کنید، بر اساس قانون جذب، ذهن بدبختی را حذف می کند و خوشبختی را تعمیم می دهد و از آن پشتیبانی می کند. از همین رو مشخص کردن تمرکز اهمیت بسیار ویژه ای پیدا می کند.

3- تصمیم گیری در گرو احساسات

این گونه عنوان می شود که عواطف و احساسات، هیزم انسان هستند و اگر شما منفی باشید ممکن است به هیزمی تبدیل شوید که صاحب خود را بسوزانند و منجر به بیماری های روانی و نیز جسمی شوند؛ از این رو احساسات خود را مورد توجه قرار دهید و بر تنفس خود نیز تمرکز کنید و به آرامی و چندین بار نفس عمیق کشیده و بگویید: «شکر خدا». در واقع شما با این کار مغز را پر از اکسیژن کرده و نیروی معنوی خود را به کار می گیرید و سپس می توانید بر روی راه حل متمرکز شوید.

4- تصمیم گیری در گرو رفتار

یک مقوله با عنوان گردش ذهنی وجود دارد که در ابتدا با ادراک شروع می شود. ادراک موجب اندیشیدن به معنا و معنا موجب تمرکز و تمرکز منجر به احساسات می شود و احساسات نیز باعث بروز رفتار می شود؛ لذا وقتی ریشه های رفتار را که ادراک است کنترل کنید، این گردش ذهنی را کاملا به نفع خود برمی گردانید؛ زیرا تفکر و تمرکز و احساسات همه مثبت خواهند بود، بنابراین طبق قانون جذب رفتار شما نیز مثبت خواهد شد.

5- تصمیم گیری در پرتو ارزیابی نتایج

اگر گردش ذهنی را جدی بگیرید متوجه می شوید که این مقوله نتایجی را با خود به همراه خواهد داشت. در صورتی که مشاهده کردید نتایجی که انتظارش را داشتید به دست نیامده، باید اوضاع را تحت ارزیابی قرار دهید و از نتایج به دست آمده درس بگیرید. سپس نقشه ای جدید طرح ریزی کنید و به یاد داشته باشید که موفقیت و شکست در هر زاویه از زندگی تنها یک نتیجه محسوب می شوند که شما می توانید با ارزیابی آن و تغییر دادنش درس هایی را دریافت کنید که در آینده کاربردهای بسیار زیادی دارد.

انتخاب

** انتخاب

همواره بیان می شود که قوی ترین اصل رشد، در انتخاب است. همان طور که می دانید هر چیزی که در زندگی انسان ها رخ می دهد چه هوشیارانه و چه ناهوشیارانه همه با توجه به انتخاب فرد صورت می گیرد. روش نشستن، خوابیدن، سخن گفتن و… همه به انتخابات فرد بستگی دارد. اما نکته اینجاست که اکثر اتفاقاتی که برای ما رخ می دهد، به دلیل رفتارهایی است که بدون اندیشه انجام می دهیم. در واقع این قبیل رفتارها بخشی از برنامه های گذشته انسان ها محسوب می شود که با گذشت زمان به یک عادت تبدیل شده است و به همین دلیل افراد آن را بدون فکر و حتی اندکی ارزیابی انجام می دهند.

دقت کنید دانش آموزی که بدون مشورت تصمیم می گیرد و مشورت نکردن را انتخاب می کند، نتیجه ای که برایش به ارمغان می آورد، فقط بازتاب بی توجهی و عدم مشورت در انتخاب خویش است. همچنین فرد سیگاری که تصمیم گرفته سیگار را انتخاب کند، باید پیامدهای این کار نامناسب خود را در نظر داشته باشد.

در واقع اگر شما به زوایای مختلف زندگی خودتان نگاه کنید، متوجه می شوید که با پیامدهایی درگیر شده اید که به علت انتخاب های شخصی به وجود آمده است. برای این که بتوانید از بروز این مسائل جلوگیری کنید بهترین راه این است که قبل از هر اقدامی ابتدا در ذهن خود انتخاباتی را انجام دهید و سپس با فکر کردن به آن سعی در عملی کردن آن داشته باشید و با تکرار مداوم، آن را به یک عادت تبدیل کنید تا خود به خود و بدون اندیشه قابل انجام دادن باشد.

دقت داشته باشید در انتخاب افکار خود و مسیری که به وسیله آن با چالش های زندگی مقابله و مشکلات را بررسی می کنید آزاد هستید. در واقع زندگی بسیار ساده است، اما همچنان اصرار داریم تا آن را پیچیده تر کنیم. تاکنون از خود پرسیده اید که چه انتخاب هایی در زندگی انجام می دهید؟ روزتان را چگونه می گذرانید؟

هر کسی برنامه های مخصوص به خودش را دارد و در این رابطه به هیچ کس هیچ خرده ای نمی توان گرفت. خداوند توانایی فرمانبرداری و نافرمانی را در وجود ما قرار داده است تا با عشق به سراغ انجام کارها برویم و هیچ گاه اجبار را در زندگی نپذیریم. هنگامی که شما کارها را از زوایای فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و… انجام می دهید متوجه می شوید که در یک مسیر بسیار خوب قدم برداشته اید و آن گاه به مرحله آخر از نیروهای سه گانه که مسئولیت پذیری می باشد می رسید.

*** مسئولیت پذیری

مطمئنا بارها این جمله را به زبان آورده اید که من دارای عقل هستم، از همین رو خودم مسئول نتایج کارهای خودم می باشم. دقت کنید این امکان وجود دارد که افراد نسبت به تصمیم گیری و انتخابات خود دانایی و آگاهی کاملی دارند، اما اکثر آن ها نمی توانند مسئولیت پذیری درستی نسبت به تصمیمات خود داشته باشند.

مسئولیت به این معنا نیست که احساس سرخوردگی داشته باشید و فکر کنید که مسئول تمام اشتباهات هستید، بلکه هدف از مسئولیت در اینجا دوری از سرزنش، انتقاد و مقایسه کردن است. همچنین شما باید چالش هایی را که در زندگی با آن روبرو می شوید را درک کرده و از تجربه آن ها به طور کامل برای حرکت به سمت جلو استفاده نمائید.

بهترین کاری که می توانید در زندگی انجام دهید این است که مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرید، در حالی که شرایط و مشکلات هر چقدر که می خواهند ادامه داشته باشند. در واقع شما باید تمام تمرکز و توجه خود را برای روی رسیدن به اهدافتان بگذارید، تا بر اساس قانون جذب رویاهایی که در سر دارید را به واقعیت تبدیل کنید. همواره این مسئله را به خاطر داشته باشید که خدا در رسیدن به مقصد نهایی همراه شما خواهد بود و شما را برای رسیدن به بالاترین سطح یاری می کند.

5/5 - (1 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx